WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Heimdal

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Heimdal sentrum 2022
Heimdal sentrum 2003.
Heimdal sentrum 1991
CL 125-5-3 Heimdal før 1981. Kart 1:5000

Heimdal er en bydel i Trondheim rundt 11 kilometer sør for Trondheim sentrum. Heimdal vokste frem som stasjonsby etter at Dovrebanen ble åpnet, og var kommunesenter for de tidligere herredene Tiller og Leinstrand. Kommunegrensa fulgte jernbanelinja tvers igjennom Heimdal.

I 1935 ble det anlagt en flyplass på Heimdalsmyrene. Arbeidet stoppet opp i 1940.

På 1980-tallet ble Tillerbyen (opprinnelig kalt Heimdalsbyen), to kilometer fra Heimdal sentrum, planlagt som et avlastningssentrum for Midtbyen i Trondheim. Det er derfor anlagt flere store boligfelter, skoler, kjøpesentra og andre virksomheter i Tillerbyen, som er skilt fra Heimdal sentrum av den sterkt trafikkerte E6.

Heimdal har beholdt sine sentrumsfunksjoner. Flere store virksomheter har sine hovedkontorer her, bl.a. Adresseavisen. Heimdal stasjon, som nå er ubetjent, er stoppested for lokaltog på Trønderbanen, med forbindelser til Værnes og Steinkjer. Heimdal er endestasjon for «Nabotåget» til Östersund, og stoppested for Dovrebanen til Oslo. Stasjonen er også et viktig knutepunkt for busstrafikken mot sør og vest.

På den tidligere søppelfyllingen Heggstadmoen er det flere bedrifter, bl.a Tine meierier, Coca Cola, Fretex. Trondheim Renholdsverk har her et stort sorteringsanlegg for avfall.

Avfall som ikke kan materialgjenvinnes blir sendt til Heimdal Varmesentral i Tillerbyen, som forsyner store deler av Trondheim med fjernvarme.

Heimdal har som den eneste av Trondheims bydeler sin egen vennskapsby, nemlig Keren i Eritrea.


En større utvidelse av E6 ble gjennomført etter 2010 på nordre del av Rosten. Fra 2016 er veisystemet i søndre del av Heimdalsområdet også under ombygging.

Kilde

  • Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Heimdal (tettsted)» fra Wikipedia på bokmål. For å se bidragsytere; se «historikk» knyttet til den opprinnelige artikkelen og «historikk» knyttet til denne siden.