WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Havsteinaunet

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Havsteinaunet
Fjellanger Widerøe 1952
Havsteinaunet var opprinnelig kirkgods. Før den tid er det vanskelig å finne opplysninger om gården. I folketellingen for 1701 benevnes den som en engslette og er uten Oppsitter. I matrikkelforslaget av 1723 er anført: Oppsitter Hans Tyrholm.

I 1769 ble bruket lagt under Havstein og blev ett bruk sammen med denne gård. Men i 1843 utskilles et nytt bruk, Havsteinaunet. Dette bruk blev av Mikkel Grendahl i 1845 solgt til Nils Johnsen Tverdahl for 2000 spd. Til bruket hørte husmannsplassen Havsteintrøen.

Tverdahl selger i 1849 til stud. Carl Ludvig Simonsen (1817- 1907), lærer ved Trondhjems borgerlige Realskole for 4 000 spd. Simonsen var som før nevnt Mikkel Grendahls svigersønn og gift med Randi Marie Grendahl (1812-). Agronom Michael Christian Simonsen (18.5.1846- 21.08.1933), C. L. Simonsens sønn, overtok i 1888 gården for 18000 kr.

Etter agronom Simonsens død i 1933 overtok sønnen, politibetjent Johan Simonsen (23.9.1899 i Rindal - 31.5.1968), gården for 30000.00 kr. + kår til enken.

Våningshuset fra 1849 er bevart som bydelshus og er i desember 2009 under oppussing

Havsteinaunet
Foto: Jan Habberstad

Låven på Havsteinaunet

Stabburet på Havsteinaunet i 2009

Beskrivelse

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Det gamle Byåsen i tekst og bilder. Byåsen historielag 2001