WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Harmonien

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Møllmanngården-Harmonien på Torvet.
Portalen i Møllmanngården

Harmonien, Møllmanngården, oppført omkring 1770 av lagmann, stiftamtmann Hans Ulrich Møllmann.

Da stiftamtmannens svigersønn, general Schmettow, døde 21. april 1921, leide Klubselskabet Harmonien lokaler i 1. etasje til venstre for porten fra juli 1821. De disponerte også den store hjørnesal «Lagthingstuen», senere kalt «Børssalen» på høyre siden av porten, og de tre nærmeste værelser. Dessuten størhus, brenneskur og kjeller, samt rom til selskapets vertinne og selskapets tjener. I 1825 ble huset kjøpt fra eieren statsråd Collin for 4.000 spesiedaler.

Til huset tilhørte også en stor grunneiendom med have. Haven ble i 1827 leid bort til husets vert, Søren Devold.Selskapet lot også bygge en kjeglebane her. Det ble bygget en badeinnretning i haven. Deler av huset ble leid bort til Det Musikalske Selskab.

Selskapets festligheter 17. mai 1824 markerte 10.- årsjubileet for konstitusjonen, men feiringen var ikke populær blant kong Carl Johans offiserskorps, og feiringen av 17. mai ble innstilt fra 1928 til 1838.

Under 2. verdenskrig forsøkte Wehrmacht gjentatte ganger å få overta lokalene. Nasjonal Samlings fylkesorganisasjon underrettet styret 18. desember 1941 om at direksjonen i selskapet var avsatt. Ordføreren Trygve Jørgensen og direksjonsmedlem Halfdan Andreas Ullmann ble fengslet 19. november og varaordføreren , tannlege Otto Ottesen, ble også fengslet. Men det kommisariske styret ville feire festen på selskapets stiftelsesdag 1. februar.

Imidlertid brant Møllmanngården ned totalt 27. januar 1942 etter en streng kuldeperiode med sterk vedfyring.

Kilde

  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963
  • Trondheim byleksikon

Eksterne lenker