WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Harald Knudtzon

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Harald Brodtkorb Knudtzon
Harald Brodtkorp Knudtzons gravsted
Harald Brodtkorb Knudtzon f. 17. desember 1901 i Trondheim, d. 2. august 1984 i Trondheim , sønn av Yngvar Knudtzon og Nanna Andrea Brodtkorb. Gift 9. mars 1929 i Domkirken, Trondheim med Gudny Brænne f. 10. desember 1907 i Trondheim, d. 3.11.1997, datter av Trygve Brænne og Fredrikke Kristine Kielland. Bror til Roar Knudtzon og Christian August Knudtzon. Barn:

Harald Brodtkorb Knudtzon gikk ut av skolen etter 2. gymnasieklasse 1919 og ble utdannet som boktrykker og litograf ved studier i Leipzig 1921-23 og i Chicago 1924-27. Kom hjem 1928 og ble trykkeribestyrer ved Aktietrykkeriet i Trondheim, hvor han ble i 1927 avdelingssjef, 1929 trykkeribestyrer og 1934- disponent. Siden 1945 har han vært adm. direktør i firmaet.

Han har vært medlem av Norsk Boktrykkerforenings hovedstyre, av Norske litotrykkeriers forening og formann i dennes Trondhjemsavdeling, var styremedlem i Bernh. Brænne A/S fra 1935, formann fra 1948, i Edda Radiofabrikk fra 1946 og formann 1950, A/S Universalbygg fra 1947 m. v.

Efter å ha vært suppleant og flerårig medlem av direksjonen var han ordfører i Harmonien fra 1954 til 1957.

Kilde

  • 1. Trondheimsbasen 2014
  • 2. Gravminner i Norge
  • 3. Hvem er hvem 1973
  • 4. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963