WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Harald Jenssen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Harald Jenssen
Harald Jenssen
Bryggerimester Harald Jenssen (14.5.1858 i Trondheim - 13.6.1945) var sønn av grosserer og konsul i Trondhjem, Anton Mathias Jenssen (f. 1.februar 1818, død 10. oktober 1895) og 2. hustru Charlotte Birgitte Nordrum. Han ble i 1883 gift med Aagot Krefting (3.3.1858-19.4.1929), datter av major og distriktsintendant Otto Carl Martin Krefting og Kaja Marie Arntzen. Barn:
  • Eilif Jenssen (25.2.1884- 21.3.1949),
  • Hildur Jenssen (11.9.1885-),
  • Aagot Jenssen (9.9.1888-),
  • Anne Marie Jenssen (11.6.1890-). Svigerfar til Vilhelm Moe.

Han gikk først på Christen Johanssens privatskole, skolen som «alle store mænd i Trondhjem har gaat paa» heter det i en omtale av skolebestyrer Johanssen og hans søkte privatskole. Efterpå gjennomgikk Harald Jenssen Trondhjem Borgerlige Realskoles fullstendige pensum for gutteskolen. Harald Jenssen var elev ved Trondhjems tekniske læreanstalt, der tok han 1876 avgangseksamen på den kjemiske og 1877 på den mekanisktekniske lin e. De følgende to år studerte han ved den tekniske høyskole i Dresden og praktiserte ved Kuffners bryggeri , Døbling-Wien.

Fra februar 1880 ble han bryggerimester ved Trondhjems Bryggeri , det opprinnelige Schreiners bryggeri, som faren aret i forveien hadde overtatt som ansvarlig eneinnehavcr. Han ble fra 1887 disponent og prokurist ved bedriften som han efter farens død i 1895 overtok som eneeier. Det gamle bryggerianlegg ble i 1897 modernisert og helt ombygget. Jenssen var leder av bedriften til han i 1918 solgte den til Aktiebryggeriet i Trondhjem.

Bryggerieier Jenssen var medlem av styret for Norges Bryggerieierforening Trondhjems Tekniske Læreanstalts forstanderskap, Trondhjems mekaniske Verksteds rådgivende komite (forstanderskap) , Nordenfjeldske distrikt av Norsk Arbeidsgiverforening, Trondhjems Sparebanks forstanderskap og kontrollkomite, Selskabet for Trondhjems Bys Vel m. v.

Efter farens død overtok han familiens gamle landeiendom, Fagerheim, (oppr. Lysholmsminde) i Strinda, denne eiendommen drev han som et rent mønsterbruk.

Han tok også aktivt del i arbeidet for skogsaken.

Jenssen nærte sterke interesser for musikk og scenisk kunst, selv var han en dyktig fiolinspiller. Ved gavebrev av 12. september 1918 skjenket han Trondhjems Symfoniorkester et fond , Trondhjems Orkesterfond , hvorav rentene skal anvendes som bidrag til oppførelse av musikkverk er for stort, fullt besatt orkester.

Harald Jenssen ble medlem av Harmoniens direksjon første gang i 1897 og gjenvalgtes i flere perioder. Som ordfører fungerte han fra 1914 (valgt generalforsamling 1913) til 1916, senere var han i en årrekke medlem av og formann i valgkollegiet.

Kilder

  • 1. O. Alstad. Trondhjemsteknikkernes matrikkel 1875-1915.
  • 2. O. Alstad. Tillegg til Trondhjemsteknikernes matrikkel 1932
  • 3. Olaus Schmidt. Klubselskabet harmonien 1813-1963