WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hans Peter Krag Knudtzon

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Peter Krag Knudtzon

Sorenskriver Hans Peter Krag Knudtzon (født. 17. august 1855 i Trondheim, død 11. august 1939), sønn av Nicolay Otto Knudtzon (16. august 1821 i Trondheim- 21. august 1892 i Larvik) og Marie Dorothea Krag (27. januar 1832 i Våga, Nordland- 10. mai 1919 i Oslo). Gift 11. januar 1887 med Sigrid Ihlen (9.11.1862-24.5.19389, datter av kommandørkaptein Christian Ihlen og Kitty Kallevig.

Student 1872, cand. jur. 1878, edsv. fullm. 1878—80, sekr. Kirkedept. 1880 —89, byråchef 1889—93, statsadvokat Tr.heim 1893—1911, sorenskr. i Strinda og Selbu (Strinda sorenskriverembete) 1911—18, kst. auksjonsforv. Oslo 1918—26, kst. o.r.-dommer 2 à 3 år 1884—90, kst. stiftamtm. Tr.heim ca. 2 år, kst. fylkesmann Oslo og Akershus en kort tid.

Ordf. repr.sk. for Nordenfjeldske Kredit foren. s. 1911, tidl. form. dir. for Rånens Bly- & Sølvverk, tidl. ordf. Trondhjems Realkreditbank, tidl. ordf. repr.sk. for Selmers Rederi, Tr.heim (1911—20), tidl. medl. hovedstyret A/S Norske Alliance, A/S Brettesnes og A/S D/S St. Helens m. fl. Form. tilsynsr. Landsfengslet i Tr.heim 1905—18, form. verger. Aker, Bærum og Asker 1925—31, form. dir. Trondhjems Sjøbadeinnretning 1899— 1918, form. dir. Harmonien, Tr.heim, 1895—1900, form. best. 3 legater. Inneh. Kroningsmed., Ridder svenske Nordstjerneorden, Off. italienske Kroneorden, Ridder danske Dannebrogsorden, Off. de l'Instruction publique.

Kilde

  • Hvem er hvem i Næringslivet 1935.
  • Arnet Olafsen. Våre sorenskrivere 1814-1927.
  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963