WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hans Oscar Aske

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Oscar Aske

Hans Oscar Aske (født 16. april 1904 i Horten, død 23. oktober 1971) var apoteker ved Elefantapoteket.

Foreldre: Høibåtsmann Hans Jacob Aske (født 22. mars 1873 i Brunlanes, død 31. januar 1953 i Horten) og Otholie Olsen (født 18. august 1872 i Brunlanes, død 18. mai 1921 i Horten).

Han tok middelskoleeksamen 1920 i Horten, hvor han disiplinerte ved Løveapoteket 15. juli 1921—15. juli 1924. Høsten 1924 tok han farmasøytisk medhjelpereksamen med meget godt, tjenestegjorde ved Svaneapoteket i Moss 17. november 192-1— 1. mars 1926, ved Apoteket Ørnen i Moss 8. mars 1926—15. januar 1928 og tok apotekereksamen med meget godt våren 1929. Han var så ansatt ved sistnevnte apotek 8. juli—31. oktober 1929, 1. desember 1929—1. juni 1930 og 30. juni— 25. juli 1930.

Fra 1. august 1930 til 1. juni 1955 var han ansatt ved Løveapoteket i Horten, som han bestyrte i flere perioder i årene mellom 1940 og 1948.

25. februar 1955 fikk Aske bevilling til å drive Elefantapoteket i Trondheim og overtok det 16. april samme år med årlig husleie kr. 7 000,—. Dessuten matte han betale innskudd i gården på kr 15000.

Han ble 1. februar 1964 meddelt bevilling til å drive Løveapoteket i Horten, men ble etter søknad den 14. april 1964 fritatt for bevillingen og tillatt å fortsette driften av Elefantapoteket, Trondheim. 16. august 1971 ble han etter søknad løst fra bevillingen. Han døde før ny innehaver var utnevnt.


Han var et par år formann i Drammen krets av N. F. F. 1945—55 var han medlem av Horten bystyre. Gift 1. oktober 1934 i Horten med Ellinor Hjørdis Hansen (født der 24. desember 1911) datter av overkanoner i marinen Nils Guneriys Hansen og Johanne Martine Nilsen.

De hadde 3 barn.

Kilde

  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957 og 1972.