WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Hans Gunerius Lien I

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
reglement for kaperfart
Skipsfører og handelsmann Hans Gunerius Lien (17..-18..) var kaperkaptein under Napoleonskrigene. Han drev også handel på Nordland.

Far til Henrik Gunerius Lien.

"En sak av ganske store dimensjoner dukket opp i Øyværet Sør-Gjeslingan

i 1808—1809. I denne tida var Norge—Danmark i krig med Eng-

land, og norske sjøfolk drev en utstrakt kaperfart etter engelske skip.

En kaperfører, Hans Lien, hadde i 1808 innbragt til Sør-Gjeslingan

det engelske handelsfarteyet «Albion» pa 151 1/2 com. læster drektig-

het (1 Lest = 12 tønner korn = 18 tønner kull). Fartøyet var lasta

med svensk tjære og jern i stenger. Den 5. desember 1808 har prise-

retten i Trondheim avsagt følgende dom:


«Under nærværende sag omhandlede skib «Albion» 151 1/2 com.

læter tillige med sammes anholdelse indehavende ladning tilkjen-

des herved opbringeren capt. Hans Lien og rederen som god prise»


Priseauksjon ble så holdt i Gjeslingan 9. febr. 1809:

«Procurator Andersen mødte og lagde frem auctionsconditioneme

som han bad måtte bli læst. Med i handeleni felger ca. 300 stænger

jern, en deel planker og en deel tjære, sælgerne ere ikke andsvar-

lige for det i skibsrummet opgivne jern. Kjøberen må ogsa dække

omkostningene med skibet efter strandingen som beløber sig til:

Amt Solem for tilsyn................................ 48 dal.

For kost og logi for 2 mand i 21/2 mnd, ................ 150 «

Hans Barlien for pumperedskaber .................... 14 «

H. Falch 1 pumpe .................................. 10 «

For 12 planker til pumpe ............................ 20 «

For pumpelæder og søm .............................. 5 «

Pakkhusleie af indventariet .......................... 30 «

Andel i auctionsomkostninger ........................ 50 «

Ophold for auctionsbetjening ........................ 73 «


Fartøyet blev opråbt for 2500 dal. og ved bud og overbud blev

Arent Solem høystbydende med 5200 dal. hvilket bud han haver

afgivet for handelshuset Munch's sønner & co. i Trondlijem.» —


Kjøperen fikk tgl. skjøte på «Albion» den 18/6 1809. Med om-

omkostninger kom prisen opp i 5853—0—8 r.daler som ble innbetalt

til procurator Andersen."


Kilde

  • 1. Terje Bratberg. Trondheim i endring. Næringsforeningen i Trondheim 2011
  • 2. Vikna Bygdebok
  • 3. Statsarkivet i Trondheim

Albion Skjøte1809a-c: Pantebok for Namdal 2C07 (1805-11) fol.180-182 Albion Auksjon1809a-g: Auksjonsprotokoll for Namdal 5A16 (1805-09) fol.257b-264 Albion Prisedom1808a-b: Bytingsprotokoll for Trondheim 1A0062 (1807-10) fol.285a-b. Hans Liens melding og James & Margretes kapring1-3: Trondheim byfogd: Saksdokumenter for sivile og offentlige saker 10a0027 (1808).

Eksterne lenker