WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hans Georg Jürgens (TMV-direktøren)

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Georg Jürgens

Direktør Hans Georg Jürgens (1855 i Egersund-1927 i Trondheim) var direktør ved Trondhjems mekaniske Værksted.

I 1886 gjorde Trondhjems mekaniske Værksteds generalforsamling en meget viktig beslutning, nemlig å flytte sine bedrifter fra Øvre Bakklandet til Rosenborgfjæra. Verkstedets direksjon vedtok å ansette en ingeniør med moderne teknisk utdannelse til å grunnlegge og lede oppførelsen av det nye verkstedet.

Ingeniør Hans Georg Jürgens ble ansatt i denne stillingen og tiltrådte i februar 1888. Han var født i Egersund i 1855 og hadde fått praktisk utdannelse gjennom seks års opphold i Frankrike. Høsten 1883 kom han tilbake fra Frankrike og overtok posten som assistent hos direktør Coucheron ved Bergens mekaniske Værksted.

Trondhjems mekaniske Værksteds store anlegg ble oppført under ingeniør Jürgens' ledelse i årene 1890-1894. Han var bestyrer - senere administrerende direktør - ved Verkstedet i 14 1/2 år. Han sa opp stillingen i 1902 og startet en privat skipsteknisk konsulentbedrift, der hans sønn Reidar, som også var utdannet skipsingeniør, etter hvert ble ansatt. H.G. Jürgens praktiserte i en rekke år som teknisk konsulent i Trondheim for selskaper og industribedrifter. Han var også bilsakkyndig i en periode, men selv hadde han aldri tatt i et bilratt!


Det var en travel virksomhet ved det nye verkstedet - det ene nye dampskipet etter det andre gikk på vannet, og arbeidsstokken vokste til 500-600 mann. Alle disse arbeiderne og deres familier måtte ha hus, og nå vokste bydelen Rosenborg opp med amerikansk hurtighet.

Jürgens bygde dampbåten "Sport", som ble transportert fra TMV i flere deler og satt sammen så den kunne trafikkere den én mil lange innsjøen Ånøya i Skaun/Hølonda. Dampbåten, som var til privat bruk, tok 22 passasjerer og var i drift til 1928. Senere ble den brukt til tømmertransport på Snåsavannet.

Jürgens med kone, syv barn og tjenerskap var en av de første som hadde landsted på Hølonda, nærmere bestemt den relativt nye "Granhaugen", som han overtok etter kaptein Due. Tomten var utskilt fra Stranda, en av gårdene ved Ånøya.


Ingeniør Hans Georg Jürgens

Dampbåten Sport

Granhaugen ved Ånøya

Landstedet Granhaugen ved Ånøya.

Kilde

  • 1. Olav Henmo. Trondhjems mekaniske verksted 1843-1918
  • 2. Harald Langaas. Melhusbyggen 2007 og 2008.
  • 3. Personlig meddelelse fra barnebarn