WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hans Georg Colbjørnsen Meldahl

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Georg Colbjørnsen Meldahl

Hans Georg Colbjørnsen Meldahl (5.12.1815 i Rollaug - 25.10.1877 i Christiania), sønn av sogneprest Herman Colbjørnsen Meldahl og Nicoline Cathrine Feltmann. Gift 1841 i Aker med Karen Stenette Marie Feldtmann, født 23. april i Halden, død 13. desember 1893 i Christiania, datter av skipper Nicolai Feldtmann og Agnete Amalie Eckstein.

Han tok juridisk embedseksamen i 1837, med laud, og var efter eksamen først kopist i Justisdepartementet og advokatfullmektig inntil han i 1843 ble utnevnt til overretsprokurator i Akershus stift og fikk sin praksis i Christiania. I 1849 ble han befordret til byfoged i Trondhjem, i 1855 justitiarius i Trondhjem Stiftsoverret. Meldahl var representant for Trondhjem med Levanger på Stortinget 1854- 57 - 58, og var president, resp. visepresident i Lagtinget. I Trondhjem var han også medlem av Norges Banks representantskap og suppleant i bankens direksjon. Da han 6. april 1859 ble utnevnt til assessor i Høiesteret og dermed skulle forlate Trondhjem ble han 8. juni hyllet med en fest i Harmonien .

Som assessor i Høiesteret fungerte han til han i desember 1861 ble kalt til statsråd og sjef for Justitsdepartementet. Under 8. januar 1874 ble han utnevnt til justitiarius i Høiesteret. Han døde i Christiania 25. desember 1877.

Justitiarius Meldahl var medlem av flere kommisjoner m.v. i 1847 for opprettelse av et sentralarkiv for Trondhjem og Tromsø stift, likeså av den parlamentariske Jurylov-Kommission 1854 m. v.

Meldahl ble medlem av Harmonien kort efter han i 1849 hadde overtatt første embede i Trondhjem. Han var selskapets presiderende direktør fra 1855 til oktober 1857.

Hans Georg Colbjørnsen Meldahl var direktør i Trondhjems Sparebank 1857-59.

Hans Georg Colbjørnsen Meldahl var ordfører i Trondhjem 1859. Stortingsrepresentant for Trondhjem og Levanger 1854, 1857, 1858. President i Lagtinget 1857.

Storkors av St. Olaf, storkors av Nordstjerneordenen.


Kilde

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 2. Olaus Schmidt.Klubselskabet Harmonien 1813-1963

Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik