WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Hans Dedekam

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Kunsthistoriker og museumsmand Hans Dedekam (27.8.1872 i Kristiania -1928), var sønn av byraachef Hans Ellefsen Dedekam og Thora Andrine Frederikke Wilhelmine Wilson. Gift i Trondhjem 24.12.1914 med Anna Camilla Hansen, f. der 15.7. 1886, død 11.11.1957 i Oslo, datter av hoteleier Carl Hansen og Cecilie Raanæs. Far til Hans E. Dedekam.

Hans Dedekam ble student 1891, cand. mag. 1898. Arbeidet en tid som assistent ved kobberstik- og haandtegningssamlingen ved Nationalgalleriet i Kristiania og var samtidig lærer. l 1900 ansat som assistent og bibliotekar ved Kristiania Kunstindustrimuseum, hvor han arbeidet helt til han i 1909 blev direktør for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondhjem efter Jens Thiis. Blev i 1919 efter H. Grosch' avgang direktør for Kristiania (Oslo) Kunstindustrimuseum.

Dedemkams virksomhet som museumsmand har sat spor i en række kataloger, hvori han har bearbeidet og gjort tilgjængelig vigtig kulturhistorisk stof. Saaledes katalogen over Kristiania Kunstindustrimuseums utstilling av gammel sølvsmedkunst (1909), et hovedverk om norske sølvarbeider. Videre det store hovedverk "Hvitsøm fra Nordmør" (1914), et stort plancheverk, hvor han i indledningen gir interessante bidrag til fors taaelsen av forholdet mellem europæisk stilkunst og norsk folkekunst, "Kinesisk porcellæn i Kristiania Kunstindustrimuseum" (1905), .. Glasmaleriets æsthetik og historie (l908), "Nordiske kniplinger" (1911). Videre kan nævnes hans arbeider "Om museumsordning" (1904), "Baldisholteppet" (1918) og hans store plan om et centralmuseum for kunst og kulturhistorie i Trondhjem 1912.

Dedenkams store og høitliggende interesse for kunst, som han har kultivert ikke bare ved omfattende studier, men ogsaa ved mange reiser, gav sig i 1906 utslag i hans energiske arbeide for Vigelands fontæne, som han sammen med ingeniør Johan Anker sikret for hovedstaden bl. a. ved en direkte pengeindsamling, som indbragte ca. 177 000 kroner. I striden om Trondhjems domkirkes restaurering leverte han i 1916 et indlæg om "Gotik og geometriske systemer". Han har desuten skrevet en mængde om kunst og kulturhistorie i artikler og avhandlinger.

Kilder

  • 1. A.W.Brøgger. Norsk biografisk leksikon, bind III, s 289.