WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hans Collin

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Præsident og Lagmand Hans Collin (født 10.4.1682, død 10.04.1742) , sønn av Bergassessor og Tiendeskriver Jens Hansen Collin, (født 08.11.1651, død 08.03.1708) og Karen Tønder, (født 11.12.1661, gift 09.10.1679, død 07.07.1735).

Hans Jenssen Collin var borgermester i Kristiansand i perioden 1707 – 1710, samt magistratspresident, justisminister og lagmann i Trondheim.

Hans Jenssen Collin giftet seg i 1710 med Sophie Amalie Krog (-1735), datter av biskop, dr.theol. Peder Krog i Trondheim. Paret fikk trolig 12 barn, blant dem:

Etter Sophie Amalie Krogs død i 1735, giftet Hans Jenssen Collin seg året etter med Marie Christine Horneman, datter av Hans Horneman. Hans Jenssen Collin var da 54 år gammel, mens Horneman bare var 17. Ekteskapet ble sett på som et sterkt bånd mellom de to embetsfamiliene Collin og Horneman. Paret fikk tre barn:

  • Hans Horneman Collin (1737–1742)
  • Sophie Amalie Collin (f.1738)
  • Frederik Collin (født 24.06.1740, død 19.04.1802)

Dette ekteskapet gjorde at Hans Horneman, kanskje byens alle rikeste mann, fikk flere embeter av sin nye svigersønn Collin. Collin var lagmann, og allerede året etter ekteskapet ble inngått ble Hans Horneman utnevnt til kanselliråd. Noen år senere ble han også justisråd. Mange undret seg også over hvorfor Hornemann vant samtlige ganger han ble stilt for retten. Her hadde hans forhold til Collin en avgjørende betydning. Det er altså mye som tyder på Hans Horneman, som for øvrig var seks år yngre enn Collin selv, hadde mye å gjøre med dette ekteskapet. Gjennom dette ble Hornemann byens desidert mektigste mann, men dessverre for ham døde Collin i 1742.

I 1709 mottok Collin en stor reperbane på Bakklandet som gave fra sin svigerfar Biskop Peder Krog. Etter Collins død ble reperbanen overtatt av hans eldste sønn.

Far til Hans Jenssen Collin, Jens Hansen Collin, eide flere lystgårder i Strinda. Etter farens død overtok Hans Jenssen Collin både Rotvoll Nedre og Rotvoll Øvre. I tillegg kjøpte han Store Leangen gård. Collin, som bodde i Trondheim by, tilbrakte mye tid på gårdene på fritiden. Gårdene hadde svært påkostede hovedbygninger og store opparbeidede hager og parkanlegg.

I 1712 trengte Trondheim by sårt en ny brannsprøyte. Dessverre var det slik at byen ikke hadde økonomi til en slik stor investering. Dette fikk kapitalsterke Hans Jenssen Collin til å ta affære. Han kjøpte, for egen regning, en ny sprøyte fra Holland, som han overrakte hjembyen.

Hans Jenssen Collin satt som magistratspresident i Trondheim i perioden 1710-1736. I 1736 gikk embetet videre til Collins svoger Christian Krog. Collin på sin side avanserte til å bli lagmann.

Slektsoversikt fra Trondheimsområdet

Kilde

  • Slekten Angell
  • Slekten Hammond
  • Wikipedia