WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Handelsreisendes Forening

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Handelsreisendes hus i Sandgata

Handelsreisendes Forening, stiftet 28.12.1897 i Kabelvåg. Første formann var Hans Martin Kjølaas.

Foreningen har kontorbygg i Granåsvegen 1 i Trondheim. Tidligere holdt foreningen til i eget hus i Sandgata 15.

En yrkesgruppe med så spesielle arbeidsforhold som de handelsreisende, følte snart behovet for en samlende organisasjon. Handelsreisendes Forening Christiania ble stiftet i 1891, Handelsreisendes Forening Bergen kom i 1894, og i 1897 var det Trondheims tur. I mars 1897 var en del av Trondheims - eller Trondhjems, som det den gang het - handelsreisende samlet på Søstrene Olsens Hotel i Kabelvåg. Hensikten med møtet var å diskutere opprettelsen av en forening for det Nordenfjeldske Norge - og det sier jo litt om dette spesielle yrket at et møte mellom menn fra Trondheim ble berammet til Kabelvåg. Møtet ble ledet av A.W. Brun. Det ble enstemmig vedtatt at man skulle forsøke å stifte en forening, og til å utforme konkrete planer ble valgt en komité bestående av M.C. Holm, Ludv. Langlie, K. Falck, Bernh. Riis og Jacob Hagen, med O. Øyen, A.W. Brun, Waldemar Lund, Johs. A. Buzzi og Martin Halseth som varamenn.

I begynnelsen av september ble det så holdt et nytt møte, denne gang i Trondheim. Her ble det nedsatt en lovkomité, bestående av Brun, Riis, Holm, Hagen og Buzzi, og på en konstituerende generalforsamling 28. desember 1897m ble så foreningen stiftet. Det fremlage forsalg til vedtekter ble enstemmig vedtatt av de 32 tilstedeværende, og H.M Kjølaas ble valgt til formann med 30 stemmer. Olaf Sættem ble det første styrets viseformann, Fr. Holst dets sekretær og Ludv. Langlie og Johs. A. Buzzi ble styremedlemmer.

Handelsreisendes Forening, Trondhjem var blitt en realitet.


Kilde

  • UkeAdressa 3.10.2015A

Eksterne lenker