WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Halvard Huitfeldt Bachke

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Halvard Huitfeldt Bachke

Halvard Huitfeldt Bachke (13.12.1873 i Trondheim - 20.1.1948), sønn av Halvard Bachke (25.1.1838 i Meråker -1875) og Marie Arilda Virginie Huitfeldt (1848 - 1936), datter av Arild Christopher Huitfeldt (1813 - 1877) og Marie Dorothea Garmann (1815 - 1877). Gift 1917 med Ragna Othilie Thoresen (1880–1945).

Søsken: Arild Huitfeldt Bachke (21.2.1870 i Trondheim - 21.8.1955), Anna Sofie Huitfeldt Bachke (29.11.1871 - d.).

Halvard Huitfeldt Bachke var en norsk diplomat og ambassadør.

Etter examen artium 1892 og cand. jur. 1897 jobbet han utenriks. Med en artikkel i Verdens Gang 18. desember 1905 ga Bachke støtet til opprettelsen av Nordmanns-Forbundet, som ble konstituert 21. juli 1907 i Kristiania.

Etter å ha gitt seg i 1945 var han bosatt i Paris. Han døde på julebesøk i Stockholm etter en påkjørsel av bil.
Sitat fra boka: Bachke & Co. 150 år:

Yngste sønn av firmagrunder Halvard skulle vie hele sitt yrkesliv til diplomatiet. Han var Norges «minister» eller sendemann (ambassadør) i fem ulike land i mellomkrigstiden. Halvard Huitfeldt Bachke ble født i Trondheim i 1873 og tok artium her i 1892. Han var ferdig utdannet jurist fem år senere og startet umiddelbart sin diplomatiske løpebane. Første stoppested var Antwerpen, deretter Bordeaux der han var konstituert visekonsul for Norge og Sverige. Etter noen år i Indredepartementets utenriksavdeling dro han i 1902 til Kappstaden i Sør-Afrika som konsulatstipendiat. Herfra laget han en innstilling om opprettelsen av et norsk konsulat. I 1904 ble han kalt hjem for å være sekretær for konsulatkomiteen som arbeidet med spørsmål som ble avgjørende da unionen med Sverige gikk i oppløsning året etter.85

Bachke fortsatte i Utenriksdepartementet, først som byråsjef og fra 1909 som ekspedisjonssjef. Allerede året etter var han imidlertid tilbake i Frankrike der han arbeidet som legasjonsråd ved ambassaden i Paris frem til 1913.

Halvard Huitfeldt Bachke var Norges sendemann i Paris til 1940 og i Vichy frem til den franske marionettregjeringens diplomatiske brudd med Norge i 1943. Deretter var han knyttet til den norske regjeringen i London resten av krigen.

Drept i Stockholm

I 1917 hadde Bachke giftet seg med skipsrederdatteren Ragna Thoresen. Paret fikk ingen barn, og etter at hun døde i 1945, ble han boende i Paris. Han betraktet tydeligvis Frankrike som sitt andre hjemland. Tre år senere, i januar 1948, ble han påkjørt og drept i Stockholm etter et julebesøk i Trondheim. Ifølge svenske aviser ble ulykkesbilen kjørt av en annen utenlandsk diplomat som dro tilbake til sitt hjemland rett etterpå, noe som gjorde politietterforskningen vanskelig.


Slektsoversikt fra Trondheimsområdet

Se også

Bergmester Anton Sophus Bachkes slekt

Kilde

  • Bachke og Co. 150 år
  • H. & F. BACHKE. BACHKE & Co. 1861-1961
  • Trondhjemsbasen 2014
  • Universitetsbibliotekets fotosamling