WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.H. W. Finne & Sønner

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Hans W. Finne
I trelasteksportens glanstid inntok handelshuset Finne en ledende stilling i Trondhjem. I 250 år gjennom 8 generasjoner i rett nedstigende linje.

Slektens stamfar var Aage Nilsen Finne som var kjøpmann i Drønesund på Sundmør i tiden 1680-1716. Han var gift med Else Greve og hadde i ekteskapet med henne 3 sønner. Av disse var Nils Aagesen Finne handelsmann på Molde. Han ble gift 2 ganger, i første ekteskap fikk han sønnene Michael Nilsen Finne og Aage Finne.

Michael Nilsen Finne var borger til Trondhjem, men drev forretning som utligger i Molde. Han eide store eiendommer i Molde som fiskeværet Bjørnsund og Ytre Horsgård. Da Michael Nilsen døde i 1733, etterlot han seg en sønn Johan Thue Finne som også var kjøpmann i Molde. denne Johan var gift med Christence Wingård og de fikk 2 sønner.

Eldste sønn var grosserer Hans Wingård Finne (17.9.1758-17.9.1830) som omkring 1790 grunnla det store Trondhjemske handelshus H.W.Finne & Sønner. Gift i Trondhjem 1793 med Elisabeth Lund, datter av løitnant og godseier Ole M. Lund i Namdalen. H.W. Finne drev eksport av trelast, eide store skoger og jordegods i Verdalen, Follafoss og Namdalen. 3 av hans sønner ble inntatt i firmaet:

1. Konsul Ole Lund Finne (1796-1858). Ugift.
2. Grosserer Johan Thue Finne (26 Des 1800 - 11 Aug 1865). Gift med Lovise Catharina Meincke, datter av Just Meincke til Devle.
3. Grosserer Paul Nicolai Finne (1802-1878) gift med Anna Catharina Emilie Roll, datter av justituarius Jacob Roll. Han eide Tungen gård og oppførte i 1860-årene den herskapelige hovedbygning der.

I 1860-årene ble Paul Finnes sønn , generalkonsul Jacob Roll Finne samt Johan Thue Finnes to sønner,konsul Just Wide Meincke Finne og grosserer Hans Wingård Finne opptatt som kompanjonger i familiebedriften

Hans Wingard Finne (24.4.1835-2.10.1874) var ugift. Broren Just Wide Meinche Finne (1836-1903) var medlem av Norges Bank og direktør i Trondhjems Sparebank. Bodde på Devle.

Generalkonsul Jacob Roll Finne (1849-1914) var interessent og aksjonær i flere av Trondheims største bedrifter, blant disse Margarinfabrikken Arild.

Ved århundreskiftet var seilskipsfartens tid forbi og firmaet Finne & Sønner opphørte etter 110 års virksomhet.

Kilde

  • 1. O.J.Johansen. Den tusenårige by ved Nidelven. 1936

Eksterne lenker