WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Høili

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Høili gnr 57/2 er en parsell av Tyholt. Opprinnelig en husmannsplass, som i 1862 ble fradelt og solgt til overrettssakfører L.W.Knagenhielm. Til bruket hørte 2 husmannsplasser, Ole Simonsen Voll og Peder Paulsen Kvam. I 1876 overdro Knagenhielm eiendommen til til sine sønner Jacob Roll, Nils Joakim og Arthur Nicolai Sofus.

I 1885 ble en del av eiendommen lagt til Kvilhaugen. Samme år ble ble parsellen Høili Nordre fradelt til Olaus M. Lie.


I 1894 ble den gjenværende del av eiendommen solgt til Elling Willmann. Fra 1926 tilhører den A/S Høili som har utstykket den til boligtomter. Høili hadde i 1866 et areal på 150 daa.

Høili


Kart 1909

Utsnitt fra kart fra 1909. Avkjøring til Høili fra Tyholtvegen.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim Byleksikon