WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hårstad Minde

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hårstadgårdene 1952
Hårstad Minde i 2018. Foto: Jan Habberstad
Hårstad Minde sett fra Nord-Tiller. Foto: Jan Habberstad 2018
ved Haarstads Minde 2018

Haarstad , Tillerringen 150 og 152, tidligere gårdsbruk og pleiehjem, nå boligfelt i Tiller.

Tiller historielag forteller:

Hårstad Minde har egentlig sin historie tilbake til 1917. John Olsen Haarstad () som var eier av Hårstad gård, solgte gården i 1917, men han holdt tilbake et mindre areal i den vestre del av hovedbruket. Han dyrket opp jorda og bygde hus nr 1 og driftsbygning på bruket. Senere ble bruket tillagt et areal fra gården Heimstad.

I 1927 kjøpte Anna Østerheim () bruket og var eier av det i åtte år. I denne tiden ble det startet opp med pleiehjem for kvinner med psykiatriske problemer.

Gjertrud Fiske (3.12.1901- 23.10.1993) som kom fra Rindalen, kjøpte Hårstad Minde i 1935. Hun ble gift med Peder Bromset (21.5.1901- 6.1.1997) fra Malvik. De bygget opp hus nr 2 på bruket. De fikk 2 barn. Pleiehjemmet ble fortsatt drevet med helt opp til 18 pasienter. Pasientene kom hovedsaklig fra Trøndelag og Møre og Romsdal etter pleieavtale med bl.a. Østmarka sykehgus og med Rotvoll sykehus.

I 1952 ble bruket kjøpt av Svein Fløttum fra Singsås. I denne tiden ble begge husene på gården og låven påbygd. I tillegg til gårdsdriften ble pleiehjemmet drevet videre av Fløttum til 1970. Fløttum drev også en tid med biavl på gården. Svein Fløttum og kona Karen f. Vollan fikk 6 barn.

I 1983 ble bruket solgt. Berit f. Fløttum (1934-) og Otto Hernes (12.2.1928- 12.2.2000) fra Hareid på Sunnmøre ble neste eiere.

Hus nr 2 ble skilt ut fra bruket i 1987 og fikk eget bruksnummer og veinummer. Låven ble revet i 1994.

Det har senere blitt oppført en betydelig boligbebyggelse på eiendommen.


I bygdebok for Tiller finnes gårdsbeskrivelsen for Hårstad fra side 572

Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980
  • Otto Hernes. Artikkel i årsskrift 1997 Tiller historielag