WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Håkon Rolf Rokseth

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Håkon Rolf Rokseth

Håkon Rolf Rokseth (16.10.1923 i Sandnessjøen -10.10.1994 i Frosta) var sønn av telegrafbestyrer Olaf Rokseth og telegrafist Andrea Rokseth. Gift 1950 med arkitekt Priscilla Herd (4.2.1925 i London-), datter av civil servant Charles Clive Herd og Constance Walduck. Barn: Christian (1953-), Olav (1955-). Gift 2 med Laila Berntsen (27.3.1934-20.4.2001).

Håkon Rolf Rokseth ble cand med i Oslo 1951. Godkjent spesialist indremedisin 1961. Dr. med 1966. Spesiallege i kardiologi Trondheim sentralsykehus 1965-71, spesiallege Aker sykehus 1971-73, kst. overlege kardiologi Regionsykehuset i Trondheim fra 1973 og fra 1975 professor i medisin Universitetet i Trondheim.

Minneord:

Professor Rolf Håkon Rokseth døde 14.4. 2009 etter et kort sykeleie. Han var sjef ved Kardiologisk seksjon, Regionsykehuset i Trondheim fra 1973 til oppnådd aldersgrense i 1993. Han var professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Trondheim fra 1974. Fra 1980 – 81 ledet han Norsk Cardiologisk Selskap, der han ble utnevnt til æresmedlem i 1999.

Rolf var helgelending; født i Sandnessjøen i 1923. Han tok artium i Ålesund og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1951. Etter kandidattjeneste praktiserte han i vel tre år som distriktslege i Alstahaug og Ørnes. Erfaringen fra primærhelsetjenesten preget ham på en positiv måte gjennom hele karrieren. Han hadde stor respekt for kolleger i allmennpraksis og deres innsats.

Rolf startet sin sykehusutdanning i Bodø i 1956. Senere tjenestegjorde han ved Haukeland sykehus før han begynte ved Rikshospitalet i 1960. I 1965 tiltrådte han stillingen som den første spesiallege i kardiologi ved Sentralsykehuset i Trondheim. I perioden 1971 – 73 var han tilbake i Oslo som spesiallege ved Aker sykehus før han i 1973 igjen kom til Trondheim og startet oppbyggingen av en nyetablert kardiologisk seksjon.

Rolf har hatt stor betydning for utviklingen av fagområdet hjertemedisin. Det var under hans periode som leder av Kardiologisk seksjon at Trondheim ble satt på verdenskartet i forbindelse med utvikling av ultralydteknikk som et viktig redskap i hjertediagnostikk. Rolf så tidlig hvordan hjertefaget kunne utvikles gjennom avansert teknologi. Samtidig var han tydelig på at teknologiske fremskritt aldri kan erstatte pasientenes behov for informasjon, samtale og trøst. For Rolf var det en selvfølge at pasienten skulle være i sentrum. Han la stor vekt på at pasienter og pårørende skulle møtes med grundighet, respekt og empati. Hvis han opplevde noe annet, sa han tydelig ifra.


Kilde

  • 1. Birger Kaada. Norges leger 1976.
  • 2. Minneord. Tidsskrift for den norske legeforening.
  • 3. Studentene fra 1943

Eksterne lenker