WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gunvald Aus

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Gunvald Aus, also written Gunvald Aas (May 30, 1851 in Haugesund – May 27, 1950 in Volden, Asker) was a Norwegian-American engineer. He is most associated with the engineering of the Woolworth Building in New York City.

He was born the son of Gabriel Godfrey Aas (1833–1902) and Sophie Schroeder () in Haugesund in the county of Rogaland, Norway. He was educated at the Bergen Technical School (now Norwegian University of Science and Technology (1879). He graduated from the Technical University of Munich (1882). He was then hired in the Norwegian Directorate of Public Roads as an assistant to Road Director Hans Hagerup Krag, but left for the United States in 1883. Initially he was employed by railroad and highway bridge designer Theodore Cooper.

Married 21.10.1890 in Brooklyn to Elisabeth Tekla Lange (26.7.1863– okt. 1940) in 1890. Children: Tekla Aus Welhaven (4.3.1891-)

Having worked in different companies, including the Phoenix Bridge Company, he was hired as chief engineer in the United States Department of the Treasury. In 1902, he started his own consulting business in New York City. The Gusvald Aus Company completed the engineering work for a number of projects including Harkness Memorial Quadrangle at Yale University, the Minnesota State Capitol in St. Paul and the Library building at Northwestern University. Together with Kort Berle, he later was involved in the construction of the Woolworth Building.

He had become an American citizen in 1892 but in 1915 he returned to Norway. He served for a period as a local politician in Asker. He was a member of the district government from 1923-1928. He died in Asker in 1950.

Henrik Cavling forteller;

En af de norske Ingeniorer, som er konme længst frem i Amerika, er vistnok Gunvald Aus (o: Aas) født i Haugesund i 1861. Han gjennemgik Haugesunds Borgerskole og tog i 1879 Afgangs-eksamen fra Bergens tekniske Skole. Fra 1879 til 1882 studerede han ved den tekniske Hojskole i Munchen. Efter Hjemkomsten til Norge fik han straks Plads i det norske Vejvæsens Tjeneste, men hestemte sig snart til at forsøge Lykken i Amerika og kom Vaaren 1883 til New York. Her og i de omliggende Byer havde han i en Række af Aar mere eller mindre gode Stillinger og havde ogsaa en Tid egen Forretning i New York, beregnet paa at udfore Tegninger for Patent-kontorer. Vaaren 1887 fik han Post ved Phoenix Bridge Company, dengang den største Broforretning i Amerika, og formodentlig i hele Verden. Han blev, for Aaret var omme, forfremmet til en temmelig ansvarsfuld Post som Chef for en Afdeling af Forretningens store Construction departement, med fuldt Ansvar for hvad han udførte. Efter to Aars Forlob blev han forflyttet til Forretningens Beregnings-kontor som første Assistent og udførte her Beregningerne for flere af Amerikas største Broer. Siden blev han igjen flyttet tilbage til Konstruktionsdepartementet som en af dets Chefer og udførte her i Løbet af to Aar en Mængde større og mindre Broer. I det hele udførte han i de 7 1/2 Aar han var ved Phoenix Bridge Co. over hundrede Broer, en Højbane i Brooklyn, N. Y., flere Jernbanestationer o. s. v.

I August 1894 blev han udnævnt til Engineer of Steel and Iron Construction ved de Forenede Staters Finansdepartement i Washington, en Stilling, som paa Grund af de Kvalifikationer, den fordrer, er meget højt aflønnet og samtidig „udenfor Politik“, d. v. s. ikke en af dem som gives ud som politisk Belonning til Partifæller. Hr. Aas har her fuld Kontrol over, og alt Ansvar for alle Fundationer og alle Jernarbejder i de store Bygninger, som udføres under Finansdepartementets Kontrol, og er i alle Konstruktionssporgsmaal Overarkitektens ansvarlige og ingeniørkyndige Raadgiver. Mange af disse Bygninger er meget store. «The Appraisers’ Warehouse» i New York er saaledes 10 Etager højt, med 50,000 Kvadratfod Gulvareal i hver Etage og indeholder over 20 Millioner Pund Staal, formodentlig mere end nogen anden Bygning i Verden. Denne Bygning, der er bestemt til at benyttes som Oplagssted for Prøver af importerede Varer, indtil deres Værdi er fastsat, er nu under Opførelse. Vaaren 1890 blev Hr. Aas gift med stud. med. Elisabeth Lange, eneste Datter af forhenværende Statsraad Jacob Otto Lange. I 1895 blev han valgt til Medlem af The American Society of Civil Engineers, hvor ingen optages, for han i mindst 5 Aar har havt Post som Overingenior.


Kilde

  • BTS-matrikkelen.Ingeniører uteksaminert ved Bergens tekniske skole 1875-1975, nr 15
  • Kenneth Bjork. Saga in Steel and Concrete. Norwegian Engineers in America.
  • Wikipedia

Eksterne lenker