WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Gunnar Brun Nissen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Gunnar Brun Nissen
Lagmann Gunnar Brun Nissen (3.10.1897 i Trondheim -21.1.1991) var sønn av apoteker August Nikolai Nissen og Eleonore Kristianne Brun. Gift med Else Gjone (8.7.1903- 1987). Han vokste opp i barndomshjemmet som huset Svaneapoteket. Bror til August Johan Nissen og apoteker Bergljot Brun Nissen,

Gunnar Brun Nissen var en landkjent jurist, ikke minst i 1946 da han var lagmann under Rinnansaken.

Han ble cand.jur. i 1920, var dommerfullmektig 1921–22, sakførerfullmektig 1922–24 og praktiserte som sakfører (advokat) til 1926, da han ble ansatt som sekretær i Justisdepartementet. Han ble i 1928 hjelpedommer ved overrettene i Trondheim og Bergen, og ble byrettsdommer i Bergen i 1936. I 1945 ble han sorenskriver i Selbu og Strinda sorenskriverembete, og var lagmann i Frostating lagmannsrett fra 1946 til 1967 (konstituert 1946 og utnevnt året etter).

Han ble i 1963 innvalgt i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Gunnar Brun Nissen var styremedlem i Trondhjems Historiske Forening 1958-1976. I 1977 ble han utnevnt til æresmedlem i foreningen. Han utgav boka "Røros Kobberverk 1644-1964", en bok på 300 sider utgitt i 1976. Han var også redaktør av "Thomas Angells Stiftelser 1767-1967" som kom i 1967. Han skrev også en artikkel om "Peter Drejer. Rettspleien ved Trondheim Lagting 1671-1703", trykt i Trondhjemske Samlinger. Sammen med sin nevø Harald Nissen utgav han også en bok om sin egen slekt, Nissen fra Sønderjylland.

Kilder

  • 1. Trondhjemske Samlinger 1990
  • 2. Wikipedia
  • 3. Hvem er hvem 1950

Eksterne lenker