WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gravplasser Moholt kirkegård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Gravplasser Moholt kirkegård

Gravplasser på Moholt kirkegård, her er ca 100 av kirkegårdens gravstøtter vurdert mht tilknytning til person og bosted.

Moholt kirkegård har har et areal på 90 daa og betjener Berg, Hoeggen, Strinda, Strindheim og Tempe sogn. Den har i 2020 over 11400 graver.

På sydsiden av kirka ble det fra første stund anlagt en park, og der var ingen gravsteder. På nordsiden langs Brøsetvegen var de første gravplassene. Men allerede i 1926-27 var alle gravstedene der slettet. Gravfelt 55 (tidligere L.3) ser ut til å være gravsted for pasienter fra Rotvoll og Reitgjerdet.

Her det i 2019 alt 136 gravfelt. Den nyere del av gravplassen ligger mot vest og mot nord.

De eldste bevarte gravene ligger rundt Strinda kirke.

I feltene 31-44 ligger monumentale gravlunder med høy historisk verdi.

Nedenfor finnes en oversikt over endel gravplasser. Tegnet «¤» indikerer at der ikke finnes bilde av gravstedet i databasen Gravminner i Norge. Tegnet «¤!» indikerer at personen ikke? er registrert i databasen. Endel personer er omtalt i boken Norges bebyggelse, da er angitt «gårdsnummer/bruksnummer».

Se også

Kilde