WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Gråhegre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Gråhegre
Foto: Wikimedia
Gråhegre (Ardea cinerea) eller fiskeheire, er en stor hegrefugl med lang hals, lange vinger og ben, og langt dolkeformet nebb. I Norge også bare betegnet som hegre eller heire.

Kjennetegn

Lengde: 85–102 cm. Vingespenn: 155–175 cm. Vekt: Inntil 1,4 kg. På oversiden er den askegrå. Skuldrene har forlengede lysegrå fjær. Vingene er gråsvarte. Vingens fremkant, hodet og strupen er hvit. Issen med lange nakkefjær er svarte. Halsen er gråaktig, med svarte flekker i rader langs fremsiden. Brystet har forlengede hvite fjær, og buken er hvit. Nebbet, benene og øyets iris er gulfarget. Hannen og hunnen er tilnærmet like.

I flukten holdes den lange halsen inntrukket. Fluktbildet kan minne om en rovfugl, med rolige og tunge vingeslag. Den korte halen og de lange benene, avslører imidlertid lett at det er en hegre.

Gråhegren er en sky fugl, som gjerne danner kolonier på opptil 50 par.

Utbredelse og biotop

Gråhegren finnes i nesten hele Europa, bortsett fra Island og de nordligste områdene. I nesten hele Asia, bortsett fra Pakistan, Saudi Arabia og de nordligste områdene. I Øst-Europa, Sverige og de nordlige delene av Norge er den en trekkfugl, i Sør-Norge og i Mellom-Europa en standfugl.

I Norge finnes den vesentlig i kystområdene fra Østfold til Nord Troms. Bestanden i Norge er tiltagende.

Den holder til ved næringsrike elver og vann nær kysten, ved brakkvann og langs sjøen.

Føde

Fortrinnsvis fisk, den jakter ved å sitte stille i vannkanten i timevis for å vente på bytte.

Hekking

Den bygger vanligvis redet høyt oppe i store trær, men kan også legge redet på en berghylle. Redet bygges av kvister, lyng og gress, og kan nå en størrelse på ca. 1 meter både i bredde og høyde. Hvor den danner kolonier, bygges redene i nærheten av hverandre. De samme redene blir brukt i flere år.

De 3–5 blågrønne eggene legges i mars–mai, og ruges i ca. 25 dager av begge foreldrene. Ungene forlater redet etter ca. 7–8 uker.

Utbredelse på Strinda

Gråhegra har økt i antall på Strinda siden tidlig på 1950-tallet.[1]

Referanse

  1. Olav Hogstad: «Fugler i Strindaområdet for 50-60 år siden og i dag».

Litteratur

  • Olav Hogstad: «Fugler i Strindaområdet for 50-60 år siden og i dag». Strinda den gang da 2008. Strinda historielag.

Kilde