WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Glimt fra østbyen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

WikiStrinda kommenterer:

Strinda historielag ble for noen måneder siden spurt om å legge Per Øverlands unike bidrag ut på WikiStrinda, noe vi så frem til. Historieglimt-sidene supplerer i stor grad, og utdyper, hva som er lagt ut av Strinda historielag på WikiStrinda.

Det vil senere også bli lagt ut linker i WikiStrindas artikler til Per Øverlands artikler på Lademoen historielags hjemmeside, når hans serie er ferdig publisert.

På denne måten vil Ladehalvøya og Lademoens historie blitt vesentlig utdypet. WikiStrinda ser det som svært viktig at historien om Lade derved er klar til å møte de titusener av nye beboere som tilflytter bydelen i løpet av få år:

For å søke etter noen trykker du ned ctrl og hold den mens du trykker f og du får opp en søkeboks.
Historieglimtene med et X i starten finnes ikke i noen artikkel. Har du et forslag til hvilken artikkel de kan knyttes til, gi beskjed. De øvrige artikkelene er knyttet til en lignende artikkel i Wikistrinda.

Forskjellige småskrifter
Her finnes således alle artiklene om Per Øverlands historieglimt:
Her er Per Øverlands historieglimt: Se også artikkel i WikiStrinda om temaet:
*25. oktober 1706 PØ-202 Lade
*Agnar Myklebust fra Lademoen PØ-172 Agnar Mykle
*Aktiebryggeriet PØ-094 Aktiebryggeriet i Trondheim - E.C.Dahls bryggeri
*Alabastrelieffene i Lade kirke PØ-063 Lade kirke
*Alterbildet i Bakke kirke PØ-209 Bakke kirke
*Anders Buen på Lademoen PØ-216 Anders Buen
*Anna Dorothea kirke PØ-064 Bakke kirke
*Anton Kalvås gate og Boligan PØ-080 Anton Kalvaas gate
*(X) År og dag på Lademoen PØ-298
*Arbeiderboliger på Lademoen PØ-247 Kolonien (boligstrøk)
*Arbeiderforeningen Sverre PØ-029 Arbeiderbevegelsens Historielag
*Arkivsenteret på Dora I PØ-090 Dora
*(X) Åse Wentzel fra Lademoen PØ-173
*Aslak Bolts gate på Lademoen PØ-261 Aslak Bolt - Aslak Bolts jordebok
*Autronica på Lade PØ-163 Autronica
*Bakke gård PØ-104 Bakke gård
*Bakke kloster på Bakklandet PØ-282 Bakke kloster
*Bakke og Lademoen menigheter PØ-255 Bakke menighet - Lademoen menighet
*Bakke reperbane PØ-214 Reperbanen på Bakke
*Bakkestrandens Bedehus 50 år i 1936 PØ-185 Bakkestrandens bedehus
*Bakklandets_menighetsblad PØ-227 Bakke kirke
*(X) Barnehagene på Lade og Lademoen 1993 PØ-039
*Bekkene pa Lademoen PØ-027 Bekker på Lademoen og Lade
*Bilskolen på Lade PØ-15 Bilmekanikerskolen på Lade
*Biskop Darres gate på Lademoen PØ-267 Hans Jørgen Darre
*Biskop Grimkjells gate PØ-265 Biskop Grimkjells gate
*Biskop Sigurds gate på Lademoen PØ-264 Biskop Sigurds gate
*(X) Biskop Tutu på besøk PØ-086
*(X) Bispegater på Lademoen PØ-115
*Bispehaugen skole PØ-300 Bispehaugen skole
*Bjarne Ness fra Lademoen PØ-174 Bjarne Ness - Mellomveien 12
*Bjørn Stallares gate på Lademoen PØ-262 Bjørn Stallares gate
*Buran PØ-056 Buran
*(X) Bussholdeplasser PØ-057 Samferdsel i Østbyen
*(X) Bystyret gir gatenavn i 1899 PØ-266 Kristian Bryn - Kristian Brinch Koren - Håkon Løken
*Christian Gartners hage PØ-061 Ringve botaniske hage
*City Lade PØ-167 City Lade
*Containerkvinnen på Nyhavna på Lademoen PØ-031 Kim Småge
*Da Bakke kirke hadde egen salmebok PØ-280 Bakke kirke
*Da Norge ble styrt fra Lade PØ-218 Lade
*Dalen gård PØ-013 Dalen
*X Dalen Hageby PØ-222
*X Dalen prestegård PØ-223 Dalen - Dronning Mauds Minnes Høgskole
*De første beboerne på Rønningssletta PØ-140 Rønningsletta
*(X) De gamle storgårdene i Østbyen PØ-293 Lade gård - Rønningen
*Den tyske flyhangaren pa Lade PØ-281 Lade flyplass
*(X) Det mosaiske gravstedet på Lademoen PØ-276 Lademoen kirkegård Minnesmerke over jøder drept i den 2. verdenskrig
*Devle gård PØ-011 Devle
*Devle gård og Devlehavn PØ-002 Devle - Devlehavn - Lysholmsminde
*Devlehavn industrianlegg PØ-024 Devlehavn - Lysholmsminde - Nicolai Lysholm- Johan Mølmann Lysholm
*Devlehavn PØ-092 Nicolai Lysholm - Johan Mølmann Lysholm
*Dora I PØ-018 Dora
*Dronning Maud på Lademoen PØ-197 Dronning Mauds Minnes Høgskole
*Dronning Mauds Minne PØ-159 Dronning Mauds Minnes Høgskole
*Ebstein på Lademoen PØ-234 Minnesmerke over jøder drept i den 2. verdenskrig
*(X) Ei dyne PØ-273
*Eli plass gard PØ-131 Eli plass - Eliplass
*Eli plass kirkegård PØ-121 Eli kirkegård - Eli plass
*Eli plass skole PØ-130 Eli plass - Eliplass skole
*En syklist ser tilbake PØ-290 Per Øverland
*Engstykket PØ-058 Engstykket
*(X) Et dramatisk øyeblikk PØ-258 Helgeseter kloster - Hertug Skule jarl
*Et gammelt kart PØ-059 Lademoen
*Fagerheim PØ-095 Fagerheim - Fagerheimsbukta
*Falkenborg og Saxenborg PØ-098 Falkenborg - Saxenborg
*Falkentrioen PØ-210 Hjalmar Andersen - Reinabanen
*Floridakysten PØ-147 Floridakysten
*Foki på Lade PØ-203 A/S Foki på Lade
*Fra reperbane til Staltaugen PØ-097 Dahls reperbane på Bakkaune - Reperbanen på Lademoen - Staaltaugen
*Fridheim og Finnes barnehjem PØ-067 Finnes barnehjem
*Frostaveien PØ-127 Frostaveien
*Frostaveien PØ-005 Frostaveien
*Furulund på Lade PØ-040 Lade allé
*Gabriel Kielland på Lademoen PØ-183 Gabriel Kielland
*Gamle Kongevei PØ-096 Gamle Kongevei
*Gamle Voldsminde PØ-004 Voldsminde
*Gardemoen gård PØ-001 Gardemoen
*Gassverket PØ-053 Trondhjem Gassverk
*(X) Gatenettet PØ-204
*Gaula fabrikker på Reina PØ-155 Gaula Fabrikker
*(X) Gisle Johnsons gate på Voldsminde PØ-270
*(X) Grundtvigs gate på Voldsminde PØ-269
*Gråmølna PØ-166 Gråmølna
*Gudstjeneste i Bakke kirke 300918 PØ-291 Bakke kirke
*(X) Hagekunst på Lademoen PØ-141 Dalen - Rosendal - Rosenlund - Voldsminde
*Hans Christian Hagerup Lyngvar PØ-277 Hans Christian Hagerup Lyngvær
*Hans Nielsen Hauges gate på Voldsminde PØ-268 Fra pietisme til haugianisme
*Hans Rød på Lade PØ-259 Hans Ovesen Rød
*Harald Pedersen fra Sandstad på Lilleby PØ-235 Sandstad - Harald Pedersen -
*Hellige Anna menighet på Bakklandet PØ-279 Bakke kirke
*Hesteomnibus på Lademoen PØ-278 Trikken - Samferdsel i Østbyen
*(X) Historieglimt om historieglimt PØ-220 Per Øverland
*(X) Historieglimt om historieperspektiv PØ-225 Per Øverland
*(X) Hjelpeforeningene PØ-041
*Haakon VIIs gate PØ-089 Haakon VII`s gate
*Idrett i politisk spenningsfelt PØ-256 Trondhjem Distriktslag for Idrett
*Idrettsplasser på Lade og Lademoen PØ-023 Rappbanen - Buranbanen - Reinabanen-Falkenbanen - Trondheim og Omegn Idrettskrets
*Industri på Lademoen PØ-137 Aktiebryggeriet i Trondheim - Dahls reperbane på Bakkaune - Lade Fabrikker - Lilleby Smelteverk - Staaltaugen - Trondhjems Preserving Company
*Ingeborg Aas PØ-170 Ingeborg Aas
*Innherredsveien PØ-025 Innherredsveien
*iskrem på Buran PØ-260 Innherredsveien 59 B
*Ivar Matlaus PØ-299 UFFA-huset
*(X) Jægers Hvile og Dampvaskeriet PØ-138 Dampvaskeriet A/S - Finnes barnehjem på Jægershvile 1907-1949 - Jægershvile
*(X) Johan Wideroe Thoning Owesen PØ-224 Leira kapell - Thoning Owesens legat
*(X) Johannsekapellet på Lademoen PØ-274
*Jon Raudes gate på Lademoen PØ-263 Jon Raudes gate
*(X) Karin Lyso som sosialarbeider PØ-198
*Katrinelyst PØ-003 Katrinelyst
*KBS PØ-087 KBS Kjøpesenter AS
*Kim Småge fra Rønningsletta PØ-230 Rønningsletta - Kim Småge
*(X) Kirkeklokkas historie PØ-240
*Kirkeklokkene i Lade Lademoen og Bakke kirker PØ-238 Bakke kirke - Lade kirke - Lademoen kirke
*(X) Kirkelig aktivitetssenter PØ-042
*Kjeldsbergs kaffebrenneri PØ-239 Kjeldsbergs kaffebrenneri
*Kjelsmed ved TMV PØ-193 Trondhjems mekaniske Værksted
*Kjerringberget på Lade PØ-186 Kjerringberget
*Knut Olai Thornæs PØ-228 Knut Olai Thornæs - Thornæsparken
*(X) Kollektiv transport på Lade - Lademoen PØ-187 Samferdsel i Østbyen
*Kongen gjør ære på Per Overland PØ-205 Per Øverland
*(X) Kongsberg maritime på Lade PØ-145 Autronica
*(X) Kornmagasinet på Lademoen PØ-283
*(X) Korsvikaspelet PØ-043 Korsvika
*(X) Kunst og kunstnere pa Lade og Lademoen 1994 PØ-077
*(X) Kvinnelig industriarbeider minnes PØ-194
*Lade alle PØ-148 Lade allé
*(X) Lade behandlingssenter PØ-099
*(X) Lade bo- og servicesenter PØ-072
*(X) Lade bydelsutvalg PØ-047
*(X) Lade diakoniforening 50 år i 2002 PØ-188
*Lade fabrikker PØ-109 Lade Fabrikker
*Lade flyplass PØ-009 Lade flyplass
*Lade gard PØ-045 Lade gård
*(X) Lade i fremtiden PØ-016
*(X) Lade i sagaene PØ-014
*Lade kirke av Johan B Rian PØ-189 Lade kirke
*Lade kirke PØ-046 Lade kirke
*Lade kirkegård PØ-149 Lade kirkegård
*Lade kirkes altertavle PØ-101 Lade kirke
*Lade kirkes paramenter PØ-100 Lade kirke
*Lade kulturlandskap PØ-048 Lade
*Lade misjonsforening PØ-229 Lade Missionsforening
*Lade skole PØ-128 Lade skole
*Lade som skolesenter PØ-105 Lade skole - Ladejarlen videregående skole
*Ladebekken PØ-006 Bekker på Lademoen og Lade - Jarleveien 10 - Ladebekken - Ladebekken 11 - Ladebekken 9 - Ladeveien 13 - Ladeveien 22 - Ladeveien 24
*Ladebroen og Ladeporten PØ-026 Ladebekken 17 - Ladeporten - Trondheim Næringsbygg på Lade - Universitetsområdet på Lade
*Ladebyhagen og Ringve park PØ-158 Ladebyhagen
*Ladehammeren maritime skolesenter PØ-134 Ladejarlen videregående skole
*Ladehammeren renseanlegg PØ-010 Ladehammeren renseanlegg
*Ladejarlen apotek og apoteker Laugsand PØ-142 Apoteket Ladejarlen
*Ladekart fra 1866 PØ-286 Historiske kart
*Lademoen asyl PØ-190 Lademoen barnehage
*Lademoen brannstasjon PØ-176 Lademoen brannstasjon
*Lademoen bydel blir til 1893 PØ-200 Lademoen
*Lademoen bydelshus PØ-182 Bakkestrandens bedehus - Lademoen barnehage
*Lademoen gravkapell PØ-110 Lademoen kirkegård
*(X) Lademoen hjem for gamle PØ-073 Leistads legat
*Lademoen hjems historie PØ-103 Lademoen menighet
*(X) Lademoen i byhistorien PØ-241
*(X) Lademoen industriomrade PØ-044 Lillegården - Lade
*Lademoen jernbanestasjon PØ-022 Lademoen jernbanestasjon
*Lademoen kirke PØ-074 Lademoen kirke
*Lademoen kirkegård PØ-120 Lademoen kirkegård
*Lademoen kirkes altertavle PØ-075 Lademoen kirke
*Lademoen kirkes guttekor PØ-076 Lademoen kirke
*(X) Lademoen kulturlandskap PØ-232
*Lademoen menighetsblad PØ-156 Lademoen menighet
*Lademoen minnealbum PØ-015
*Lademoen park PØ-111 Eli plass
*Lademoen skole PØ-071 Lademoen skole
*(X) Lademoen slettelandet PØ-078
*Lademoen-navnet PØ-079 Lademoen
*(X) Lademoens aldershjem PØ-150 Hilstad - Laugsand sykehjem - Laugsands minne - Leistads legat
*Lademoens første organist PØ-275 Lademoen kirke
*Lademoens første sogneprest PØ-196 Lademoen kirke
*Lademoens grenser PØ-119 Lademoen
*Lademoens offentlige anlegg og institusjoner PØ-201 Lademoen
*Lademogater med historiske navn PØ-124 Trondheim Byarkivs billedarkiv
*Lademogater med lokale navn PØ-122 Trondheim Byarkivs billedarkiv
*Lademogater med trønderske navn PØ-123 Trondheim Byarkivs billedarkiv
*Lademominner fra Per Øverland PØ-069 Per Øverland
*Ladeparken PØ-112 Ladeparken
*(X) Ladesletta helse- og velferdsenter 2014 PØ-132
*Ladestien PØ-244 Ladestien
*Ladetorget 100 år PØ-250 LadeTorget
*Laugsand PØ-243 Laugsand sykehjem
*Lauritz Sand på Bakklandet PØ-272 Lauritz Sand
*Leangen bru 2014 PØ-102 Bromstadbrua
*Leangen gård PØ-019 Leangen
*Lilleby - en drøm PØ-038 Lilleby
*(X) Lilleby fjernvarmesentral PØ-143 Fjernvarme i Trondheim
*Lilleby skole PØ-116 Lilleby skole
*Lilleby smelteverk PØ-093 Lilleby Smelteverk - Lilleby smelteverk (artikkel)
*(X) Lillebykiosken PØ-177 Kiosken i Mellomveien
*(X) Lillebylarers Palestinatur 1931 PØ-152
*Lillegården ved Ronningssletta PØ-068 Lillegården
*Livet i Strandveien PØ-252 Strandveien
*(X) Livredderne på Lade PØ-035 Peter Lie - Elen Johanna Lie - Festberget
*Louiselyst PØ-292 Louiselyst
*Lykkens Prøve skole PØ-129 Lykkens Prøve
*Lykkens Prøve PØ-126 Lykkens Prøve
*Marvin Wiseth PØ-233 Marvin Wiseth
*Matthias Conrad Peterson på Eli Plass gård PØ-236 Eli plass - Matthias Conrad Peterson
*Mellomveien PØ-237 Mellomveien
*Meråkerbanen PØ-162 Meråkerbanen
*Michelin-stjerne på Lilleby PØ-296 Credo Restaurant
*Moen gård på Lade PØ-065 Moen
*(X) Monument over en bryggesjauer på Lademoen PØ-215 Anders Buen - Anders Buens gate
*Navn på Rønningssletta PØ-206 Rønningsletta
*NGU på Østmarkneset PØ-081 NGU
*Nidar PØ-050 Nidar - Mellomveien 18
*Nobø PØ-108 Nobø Fabrikker AS
*Norges Lærarhogskole på Lade PØ-133 Den allmennvitenskapelige høgskole
*NS Lademoen PØ-245 Fra krigen 1940-45
*Nyapostolisk kirke på Lademoen PØ-151 Den nyapostoliske kirke
*Nyhavna og dykkedalbene PØ-106 Nyhavna - Dykkedalbene i Nidelva
*Orgelet i Bakke kirke PØ-211 Bakke kirke
*Orgelet i Lade kirke PØ-212 Lade kirke
*Orgelet i Lademoen kirke PØ-213 Lademoen kirke
*Otto Nielsen fra Nonnegata 24 PØ-251 Otto Nielsen -Nonnegata
*Peter Wessel Tordenskjold som gutt PØ-287 Peter Wessel Tordenskiold
*Preservingen PØ-054 Trondhjems Preserving Company - Innherredsveien 61
*(X) Prestegårder på Lade og Lademoen PØ-020 Bakke kirke-Bakke gård - Bakke gård - Hoeggen - Katrinelyst - Lade gård - Anders Rhod - Anders Rhod -Peter Surland
*(X) Prestegårder på Lademoen PØ-117 Niels Carlsen - Bakke gård - Simon Emanuel Jørgensen - Katrinelyst - Hans Thomasen Montagne
*Presten Sagen på Lade PØ-294 Jan Asbjørn Sagen
*Presten Simon Wolff i Lade kirke PØ-032 Lade kirke - Simon Wolff
*Prosesjonskrusifikset i Lademoen kirke PØ-062 Lademoen kirke
*(X) Prostitusjon på Lademoen PØ-118
*Rapps idrettsplass på Lademoen PØ-091 Rappbanen - Sportsklubben Rapp
*Reina før og nå PØ-154 Reina
*Reinabanen PØ-192 Reinabanen
*Ringve gård PØ-021 Ringve Museum
*Ringve gymnas PØ-125 Ringve videregående skole
*Rønningssletta PØ-066 Rønningsletta
*Rosendal og Rosenlund PØ-139 Rosendal - Rosenlund
*Rosendal teater PØ-107 Rosendal kino
*Rotvoll asyl PØ-164 Rotvold asyl
*Rotvoll gård PØ-165 Rotvoll
*Sandstad - Ladeveien PØ-017 Sandstad-Harald Pedersen- Sverre Pedersen-Marie Lovise Pedersen
*Sirkus shopping PØ-168 Sirkus Shopping
*Sjømenns Aldershjem på Lade PØ-082 Sjømenns Aldershjem
*Skyås gård PØ-136 Strindheimområdets utvikling
*Slaget på Strindfjorden 1199 PØ-257 Slaget på Strindfjorden 1199
*Slaget ved Austerlitz PØ-246 Lade gård
*(X) Små bedrifter på Lademoen PØ-254 Frostaveien - Gamle Kongevei - Gregus gate - Innherredsveien - Kirkegata - Mellomveien - Strandveien - Ulstadløkkveien - Østersunds gate
*Soga om Lade PØ-297
*Sokolov-En krigsfange PØ-052 Per Øverland
*Solsiden PØ-169 Solsiden
*Søndag i Lade kirke 2014 PØ-153 Lade kirke
*Søndag i Lademoen kirke 2015 PØ-160 Lademoen kirke
*(X) Søppeldeponier PØ-144 Floridakysten - Trondhjems Renholdsverk
*(X) Søppeltømming i Østbyen PØ-284 Floridakysten - Trondhjems Renholdsverk
*Spandet og Østmarken gårder PØ-012 Gårdene Spandet, Østmarken og Moen på Lade
*Stavne-Leangenbanen PØ-161 Stavne-Leangenbanen
*(X) Storbrannen på Lademoen 1899 PØ-175 Bybranner i Trondheim
*Strandveien PØ-135 Strandveien
*Strandveiparken PØ-113 Strandveien
*Striden om Lademoen beiteland PØ-217 Strinda og byen- byutvidinger
*Strinda sentrum på Lademoen PØ-083 Strinda og byen- byutvidinger
*Strindens Sparebank PØ-288 Strindens Sparebank
*Strindheimtunnelen PØ-088 Strindheimtunnellen
*Svartlamoen PØ-007 Svartlamoen
*Sverre Pedersen på Bakke PØ-180 Sverre Pedersen
*Sverre Pedersen på Lade PØ-181 Sverre Pedersen
*Sverre Pedersen på Lademoen PØ-179 Sverre Pedersen
*Sverre Pedersen på Bakklandet PØ-178 Sverre Pedersen
*(X) Takling på Bakklandet PØ-295
*(X) Tante Kikki på Lademoen PØ-184
*(X) Taubaten Lamon PØ-034
*Terje Wangbergs erindringer PØ-114
*Thomas von Westens gate på Voldsminde PØ-271 Thomas von Westen
*Tilfluktstårn på ladehammerkaia PØ-248 Ladehammerkaia
*Tindveden PØ-028 Tindveden
*Tingstua på Lademoen PØ-289 Tingsteder og tinghold
*TMV PØ-146 Trondhjems mekaniske Værksted
*To samtaler på Lade PØ-285
*Tordenskjoldbrev PØ-051 Peter Wessel Tordenskiold - Tordenskioldsparken
*Trikkestallen PØ-060 Vognhallen - Samferdsel i Østbyen
*Trøndermeieriet og postkontoret PØ-036 Innherredsveien 59 B
*Trondheim Asylselskap 150 år i 1977 PØ-253 De Nødlidendes Venner
*Trondheim havn PØ-171 Trondheim havn
*Trondhjemsrodt og berlinerblatt fra Devlehavn PØ-219 Lysholmsminde
*Trondhjemssjømann som slave 1769-1772 PØ-195 Niels Moss
*Tyskhusene PØ-049 Tyske brakkeleire i og ved Trondheim
*Ulstadløkken gård PØ-226 Ulstadløkken
*Ulstadløkkveien PØ-231 Ulstadløkkveien
*Våttåhaugen festning PØ-084 Våttåhaugen
*Victoria Bachke til Ringve PØ-199 Ringve Museum
*Voldsminde PØ-055 Voldsminde
*Ynglingen i Strandveien PØ-008 Bakkestrandens Ynglingeforening
*(X) Yrkesskolen på Lademoen 1810-1839 PØ-191 Henrik August Angell - Lykkens Prøve -Ole Quams legat
*(X) Østbyen helse- og velferdssenter PØ-085
*Østbyens første kvinnelige sokneprest PØ-249 Lademoen kirke
*Østmarka sykehus sin kirke PØ-070 Østmarka sykehus
*Østmarkneset PØ-030 Østmarkneset