WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Gerhard Fischer

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Arkitekt Gerhard Fischer (12.7.1890 i Bergen- 10.9.1977), sønn av arkitekt Johan Adolph Fischer og Dorothea Wiloken. Han var gift med Dorothea «Tulla Fischer» Stoud Platou (født 23. september 1903, død 25. august 1992).

Gerhard Fischer ble utdannet B.ing. BTS 1908, Kunstakademiet København 1914-. Arkitekt NSB 1916- 25, senere leder av arkeologiske utgravninger i Oslo, Stavanger, Trondheim m. fl. steder. Ridder av St. Olav, medl. Vitenskapsakademiet Oslo, Kgl. Vidensk. Selsk. Trondheim.

Fra Norsk biografisk leksikon:

Like før og etter 1940 fekk Fischer dei arbeidsoppgåvene som kom til å prega resten av livet til forskarparet: Undersøkingane av Utstein kloster, Stavanger domkyrkje, Nidarosdomen og nye undersøkingar av Bergenhus. Frå 1952 av kom også Erkebispegården i Trondheim til. Feltarbeida med desse anlegga heldt fram også etter at Fischer vart pensjonert, og enda for dei fleste av oppdraga sin del i større eller mindre publikasjonar. Fischer tok del i dei historiske utstillingane i Oslo (1924 og 1950) og Trondheim (1930), der m.a. modellar vart nytta som pedagogiske framstillingsformer, og forskarparet hadde også ansvaret for mellomalderutstillinga ved Universitetets Oldsaksamling 1946–71.

Kilde

  • 1. Trondheimsbasen
  • 2. Bjørn Bassøe. Ingeniørmatrikkelen 1955.
  • 3. Gravminner i Norge

Eksterne lenker