WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gerhard Christian Paoli

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Gerhard Styr Christian Hjort Paoli

Gerhard Styr Christian Hjort Paoli (23.6.1815 i Trondheim-29.1.1898 i Chicago, Cook County, Illinois) var sønn av Pascal Paoli Essendrop (1770 i København - 7.5.1847 i Christiania) og Anne Bolette Regitze Lehne (15.6.1788–10.4.1848).

Familien bodde på Schøningsdal 1814-1816. Søsken; Pauline (1815-1899 i Stjørdal),Susanne (1818-1903 i Trondheim), Martin Andreas (1811 i Oslo- 1.2.1891 i Moksnes, Stjørdal).

Som 14-åring begynte han å arbeide ved et kjemisk laboratorium. (Hans interesse for kjemi førte med tiden til at han fant opp en metode for å fjerne fuselolje fra alkohol; for denne oppfinnelsen fikk han en medalje ved Crystal Palace-utstillingen i New York 1853.)

1839 tok Paoli fatt på medisinstudiet ved universitetet i Christiania som preliminarist, dvs. student uten examen artium. Etter tre ganger å ha falt igjennom ved medisinsk eksamen, drog han først til et hospital i London et års tid og deretter 1843 til Stockholm, hvor han studerte i tre år ved Karolinska Institutet og Serafimerlasarettet og oppnådde licentia practicandi i Sverige.

Han ble gift i London 1842 med Severine Woxen (død 29.8.1846).

Utvandret til USA i 1846. Severine døde like etter nedkomsten og ble bisatt på havet. 2 sønner Carl Paoli (1845-), .

Gift 2. 4.november 1881 i Illinois med Sarah Corning Magnussen(3.8.1821 i New York- 4.6.1912 i Chicago, Cook County, Illinois), enke etter Louis J. Magnusson, 1810–81).

Paoli åpnet legepraksis i Springfield, Ohio. Den ble svært vellykket, og han ble valgt til æresmedlem i Ohio Medical Society. Han fikk amerikansk stemmerett og ble aktiv i det politiske liv som forkjemper for avskaffelse av slaveri; han gav dessuten sin støtte til stemmerett for kvinner. 1853 drog han til Chicago, der han 1856 deltok i dannelsen av Det republikanske parti. Senere virket han blant sine landsmenn i Amerika for partiets fremgang. Som belønning for sitt politiske arbeid ble han utnevnt til bylege i Chicago og fungerte som dette i to perioder.

Sammen med Marcus Thrane stiftet Paoli 1869 Den skandinaviske Fritænkerforening, som 1871 ble kjernen i den skandinaviske seksjon 4 i den berømte, men kortvarige marxistiske 1. internasjonale. Han ble personlig venn med den veltalende og omstridte politikeren Robert Ingersoll – kjent som den store agnostiker – og hadde slike norske besøkende som Ole Bull, Aasta Hansteen og Bjørnstjerne Bjørnson. Paoli og hans krets ble fordømt av det norsk-lutherske presteskap i USA; de fremmet et radikalt tenkesett og dannet en sekulær og frisinnet motvekt mot den rådende lutherske ortodoksi.

I Chicago etablerte Paoli igjen en vellykket privatpraksis og var med på å bygge ut helsetilbudet i byen. 1866 ble han æresdoktor ved Rush Medical College, en læreanstalt som etter hvert hadde mange norske studenter. 1870 var han en av stifterne av Women's Medical College i Chicago, som åpnet muligheten for legeutdannelse for kvinner, deriblant en rekke norske; i tillegg underviste han på det medisinske fakultet ved skolen. Han var 1887 en av 10 stiftelsesmedlemmer i Scandinavian-American Medical Society of Chicago; kvinnelige leger fikk adgang til foreningen 1893. Paoli var høyt respektert og ble to ganger valgt til president i Chicago Medical Society.

Henrik Cavling forteller;

Dr. G. C. Paoli er den ældste norskfodte Læge i Amerika, og en af de første som nedsatte sig der, idet han kom til Amerika i 1846.

Han er født i Trondhjem i 1815. Han studerede i Kristiania og Stockholm, og nedsatte sig efter sin Ankomst til Amerika først i Ohio senere i Chicago, hvor han har været Stadsfysikns og indtaget mange andre vigtige Stillinger. Han har to Gange været Præsident for Chicago Medical Society, er Æresmedlem af det Skandinaviske medicinske Selskab og desuden

Medlem af en hel Del andre lærde Selskaber og indtager en fremragende Stilling i Chicago Frimurerkredse. Han har skrevet en hel Del Afhandlinger i medicinske Tidsskrifter og anses for at være en særdeles dygtig Læge.

Foruden de ved Kristiania og andre evropæiske Universiteter udeksaminerede Læger findes der en hel Del, tildels norskfødte, tildels fodte af norske Forældre i Amerika, som har uddannet sig ved amerikanske Universiteter. Deres Antal bliver stadig storre, medens Antallet af Læger med norsk Embedseksamen har vanskeligt ved at foroges paa Grund af de stadig storre Vanskeligheder, der, som omtalt, lægges i Vejen for Læger med udenlandsk Eksamen.

Kilder