WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Gartneriet ved Rotvoll sykehus

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Da Staten i 1867 kjøpte Rotvoll Nedre, hadde det vært drevet gartnerivirksomhet på stedet i mange år. Det er nevnt at da assessor Collin overtok garden i 1691, hadde man en Marius Gartner til å utføre hageanlegget på eiendommen. Ellers er det senere kjent at eierne hadde herskapsgartnere i sin tjeneste. I årene 1860-70 mens Johannes Middelfart drev landbruksskole på Rotvollgårdene, var det etter tidens forhold en ganske allsidig gartnervirksomhet på steder. med drivbenker. bærdyrking og planteskoledrift.

Til å bestyre gartnerivirksomheten ved Rotvold asyl ble i 1873 A.M. Pettersson fra Bygdøy ansatt. Han var født i Sverige i 1850 og hadde allsidig praksis både fra Danmark og Tyskland. Ved siden av å drive gartneriet planla han og opparbeidet parkanlegget ved sykehuset.

Etter at Pettersson sluttet i 1884 var flere kjente personer ansatt som gartnere. bl.a. senere professor i hagebruk H.M. Misvær (1891-95) og senere skolebestyrer ved Hylla Hagebruksskole og statskonsulent i hagebruk Sigurd Lysbakken (1896-99).

I1899 ble Olaf Rian fra Børsa ansatt som gartner. Rian, som var født i 1877, hadde tidligere vært lærling i gartneriet, og hadde ellers utdannelse fra Tradgårdsforeningen i Linkjøping i Sverige.

Olaf Rian var med å stifte Trondhjems Gartnerforening i 1906, og var kjent som en meget dyktig gartner. Under hans ledelse utviklet gartneriet seg til en veldrevet bedrift, noe som gjorde gartneriet til en ettertraktet lærlingeplass. I en rapport fra 1934 står det at gartneriet hadde 250 benkevinduer, og det var 15 daa med grønnsaker, 1000 bringebærplanter, 500 andre bærebusker og 40 daa med park. Gartneriet drev også en liten planteskole, men den ble avviklet i 1925.

Rian sluttet i 1947 etter oppnådd aldersgrense. Som ny gartner ble Ove Husby ansatt og etter ham igjen Ingmar Nilsen.


Sør- Trøndelag Fylke, som nå hadde overtatt Rotvoll Sykehus. trappet ned virksomheten ved gartneriet og overførte den til gartneriet ved Østmarka Sykehus.

Kilde

  • 1. Trondheim Gartneriforening 100 år. 1906-2006.