WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gamlehjemmet og alderstrygden

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

I 1916 tok formannskapet opp planen om å skaffe et høvelig sted for et sykehjem. Gården Persaune ble innkjøpt og ble sted for Strinda gamlehjem. Hovedbygningen ble påbygget en etasje i 1917. Første styre ble valgt i 1918 og bestod av frøken Elisabeth Finne, Ole O Hogstad, Alf Østerås og Helmer Hansen.Som bestyrer ble ansatt Ragna Bergljot Bjørgum og som gårdsbestyrer Olaf Dahle.

Gamlehjemmet startet 17. februar 1919.

Etter lov av 16.juli 1936 fikk norske statsborgere etter fylte 70 år rett på alderstrygd i hjemstedskommunen.

Som nemnd for Strinda alderstrygd valgte herredsstyret i 1936 Hans Asphaug (formann), Johan Karlsen, M. Shjetne, Bernard Haugan og Sigmund Berg.

Pensjonsgrunnlaget ble fastsatt til 900 kroner pr. år for enslige og 1400 for ektepar. I tillegg ble ydt lege og medisin til trygdede som ingen eller liten inntekt hadde ved siden av. Fra 1946 ble ekstraytelsene også utvidet til å omfatte brensel, husleie og klær.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind.


Interne lenker