WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gamle ord og uttrykk

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Amt. = Gammelt ord på fylke fra 1662 til 1918. (Amtmand er det samme som fylkesmann.)

Assessor. = Juridisk medlem av en domstol eller dommer.

Bedemann. = En mann som gikk rundt med innbydelser til dåp, bryllup, begravelser o.l.

Benifisert. = uttrykket "Benifisert gods", er et gods som fra gammelt av hørte til et geistlig embete og som innehaveren av embetet hadde inntekt av. Dette var tiltenkt som lønn i det embete.

Blodgang. = Dysenteri.

Bredde. = Bord eller fjøl. I dag brukt om "de skrå bredder."

Bringe. = Elgokse.

Bruk. = Selvstendig del av en større gård.

Bygsel. = Leie av jord.

Bygselavgift. = Ekstra avgift i tillegg til jordleien.

Diskresjon. = Drikkeskilling eller "tips."

Dravle. = Hvit ostemasse som utskilles ved oppvarming av sur melk.

Festeseddel. = Kontrakt om jordleie. (Dette var ofte et papir i forbindelse med leie av husmannsplasser.)

Fullgård. = Gård som var stor nok til å fø 12 til 15 kyr.

Føderåd. = Underhold som den gamle eier av gård sikret seg ved gårdens overdragelse til ny eier. I dag heter det kår.

Gangspill. Var en utveksling som enten giret opp eller ned farten. Dette ble styrt av omkretsen på drevene i gangspillet. (dette ble brukt i hestevandringer og stubbrytere.)

Gård. = Eiendom med eget matrikkel nr.

Hestevandring. = Gangspill trukket av hest især til å drive treskemaskin og hakkelsmaskin med. Til treskeverket måtte de bruke 2 hester mens det ofte greide seg med en hest til hakkelsmaskina. Hestene ble festet til en stang og gikk rundt og rundt på gårdsplassen eller der vandringen sto.

Inderste. = Jordløs husmann eller føderådsmann. Det het at ingen led bent frem nød når en så bort fra inderster og legdslemmer. Inderster var også leieboere med egen husholdning. Jorddrott. = Jordeier.

Jordebok. = Til å begynne med var en jordebok Erkebiskopenes register over kirkens eiendommer.

Kannik. = Prest ved Domkirke.

Legd. = Legd var fattigforsorg på landet i gamle dager. Den var slik ordnet at den som skulle forsørges bodde en tid på hvert sted innenfor en krets av gårder som utgjorde en legd. I Bratsberg ble legden avgjort på det viset at navnet på den det søktes legd for, ble oppropt på kirkebakken. Etterpå ble det holdt en form for auksjon på vedkommende. Den som bød minst, fikk legden. Kassa som skulle betale legden var liten, så derfor var det om å gjøre å få det billigst mulig. Det ble vel tatt liten hensyn til hvordan legdslemmene fikk det. Jeg har inntrykk av at legdslemmene i Bratsberg hadde det forholdsvis ganske bra i forhold til andre steder i landet.

Leser. = Haugianer eller Pietist.

Leiermål. = Leiermål var kjønnslig omgang utenom ekteskapet. I kirkebøkene står det at barna er uekte. Det kunne f. eks. være hennes 2. leiermål og hans l. Ofte sto det også hvor leiermålet ble begått.

Matrikkel. = Fortegnelse over eiendommene.

Postill. = Prekensamling.

Prebende. = Jordegods som tilhørte prestene ved en Domkirke.

Primstav. = Kalender i form av stav, ring e.l. med merker for årets dager og særlige tegn for helligdagene. Folk brukte Primstaven og drøftet hvordan været skulle bli utover året.

Prokurator. = Gammel tittel på sakfører som ennå er brukt nedsettende om en jurist som benytter seg av knep og ordkløveri.

Sikori. = (Kaffe-erstattning som ble brukt i nedgangstider.) Blå kurvblomst hvis rot man brukte til å fremstille kaffesurrogat.

Skjeppe. = Kar som rommer 1/8 dels tønne. Cl tønne = 100 liter.)

Skjerding. = Innretning laget av to stykker jern som henger over et åpent ildsted og med regulerbar krok til å henge gryter på.

Stervbo. = Dødsbo.
Stodderkonge. = Bygdevekter som hadde oppsyn med tiggere og løsgjengere i ei bygd.

Stubbryter. = Utveksling som de brukte til å trekke opp gamle trestubber når de ryddet nyland. En stubbryter besto av fire stokker som sto som en pyramide med gangspillet i toppen.

Tiende. = Avgift til kirken som besto av aven tiendel av årets avling eller andre innkomster og som ble delt i like store deler mellom prest, kirke, biskop og de fattige. (Tiendeskatt.)

Tjod. = Alfar. Tjod-vei = alfarvei.

Torp. = Husmannsplass. Helst brukt i Sverige eller grensetraktene.

Trille. = Firehjulet hestekjøretøy til personbefordring.

Tumling. = Beger med avrundet bunn som måtte tømmes i et drag.

Tyende. = Tjenere av begge kjønn.

Uekte barn. = Barn av foreldre som ikke er gift med hverandre.

Utbor. = Spøkelse av barn som er født i dølgsmål og drept.

Vattersott. = Er en sykelig økt væskemengde i kroppen. (Vann i kroppen.) Kan være en følge av nyresvikt, hjertelidelse eller ærnæringsforstyrrelse.

Vinne. = Onn.

Ødegårdsmann. = Betydde egentlig en småbruker som var en kvart fullgårdsmann.


Kilde

  • Kåre G. Hugås: Bygdebok for Bratsberg annex-sogn, 2000
  • Wikipedia