WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Gamle landskapsformer i Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Bergrunnskart fra NGU


Bergrunnen i Trondheim ble dannet for ca 500 millioner år siden. Den består for det mest av grønnstein og tuff. Det er også mye skifer og sandstein, opprinnelig avsatt på havbunnen som leire og sand. Hovedretningen i bergartene skifter (strøkretningen), men er i hovedsaklig øst-vest. Eksempler er Styggdalen i Strindamarka, Skjøla, Leirsjøen i Bymarka.

De siste par millioner år har isbreene gjentatte ganger dekket Skandinavia.Breene gravde ut daler og fjorder og flyttet på store mengder løsmasser.Trondheimsfjorden, Gauldalen, Selbusjøen og Klæbuforsenkningen ble gravd ut av isen. Også Jonsvatnet og Skjelbreia ligger i slike mindre fordypninger gravd ut av isen.

Trondheimlandskapet består for det meste av et åslandskap som ligger 150-400 meter over havet.Noen få fjelltopper som Vassfjellet, Gråkallen og Storheia er litt høyere.

De nedre delene av Nidelvvassdraget følger en vid forsenkning i berggrunnen, der elva har skåret seg ned i tykke løsmasser. Løsmassetykkelsen mellom dagens terreng og fast fjell kan være betydelig, faktisk 100-150 meter under Trondheim sentrum. Enkelte steder ved Øvre og Nedre Leirfoss er det fjellterskler som har bremset elvas evne til å grave seg dypere.


Området øst for Nidelva. H.Tollefsen Flyveselskap

Bebyggelsen og dyrket mark ligger for det meste på gammel fjordbunn med tykke leir- og sandavsetninger. I forgrunnen er sandtakene ved Ekle.
Flyfoto fra 1998 tatt av H. Tollefsen Flyveselskap for NGU.

Kilde

  • 1. Trondheim kommune løsmassekart. Målestokk 1: 50.000. Utarbeidet av A. Reite, H.Sveian og E. Erichsen. NGU 1999
  • 2. NGU Gråsteinen 5. Trondheim fra istid til nåtid-landskapshistorie og løsmasser. Reite, Sveian og Erichsen.


Eksterne lenker