WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gården Persaune

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Persaunet hovedgård

Navnet Persaune viser til at dette var en ødegård. Det var Per som satte i gang ryddingen etter Svartedauden?

Persaune tilhørte i 1647 Borgermester Lauritz Bastiansen Stabel som også eide Rønningen. Senere tilhørte disse 2 gårdene samt Bakaunet lagmann Peder Carstensen Dreyer og Peter Drejer. I 1822 gjenoppsto Persaune som eget matrikkelnummer. Kaptein Christian Schjødt Stibolt kjøpte gården for 1000 speciedaler. Senere blir stolmaker G. Nordtvedt eier fra 1840 og Ole Zakariassen Rolseng fra 1843.

Fra 1860 var kjøpmann W.Grundt eier. Overrettssakfører, senere ordfører i Trondheim, Sverre Olafssøn Klingenberg kjøpte gården i 1874. Han overdro gården til sin sønn Sverre S Klingenberg i 1912.

Persaune ble senere valgt som tomt for Strinda gamlehjem (1919) og Strinda sykehus (1924).

Gården Persaune var i drift med husdyrhold fram til krigen. Da tok tyskerne 20 mål jord nord for tunet, sammen med 160 mål av Bromstad, til bygging av Persaunet leir.» Hovedbygningen ble seinere ombygd og skifta i 1928 navn til «Strinda gamlehjem» med plass til 35 beboere. De siste restene av gården ble revet ca. 1970.


Bildet nedenfor fra 1870 viser gården Persaune ca 1870. Vi ser den gamle traseen for Persauneveien. Bildet er antakelig tatt fra Tankveien retning mot nord.


Persaune sett fra Tankveien ca 1870

Foto: Marcus W. Noodt. Gjengitt med tillatelse fra Universitetsbiblioteket i Trondheim


Persaunet 2008

Persaune lå der den gule bygningen ligger i dag.
Foto: Jan Habberstad


Kart fra 1914

Dette kartetutsnittet er fra ca 1914.

Spor av Persauneveien

Vi kan i 2008 fortsatt se traseen for den gamle Persauneveien.
Foto: Jan Habberstad


Kilde

  • 1. Hermann Hansen. Artikkel i Strinda den gang da - årbok for Strinda historielag 2005