WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Fylkesordførere i Nord-Trøndelag

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Fylesordfører Johan Reinert Arnesen Vikan
Fylesordfører Olav Benum
Fylkesordfører Knut Aas
Fylkesordfører Arne Sandnes
Fylkesordfører Kolbjørn Almlid
Fylkesordfører Bjarne Håkon Hansen

Fylkesordførere i Nord-Trøndelag. Fylkesordfører var opprinnelig ikke definert i formannskapsloven av 1837 og senere kommunelover. det var amtmannen / fylkesmannen som var formann i fylkestinget fram til 1922. Da måtte han vike dirigentplass for en formann valgt av fylkestinget. Fylkesmannen beholdt imidlertid sin lederrolle i fylkesutvalget fram til ikrafttredelsen av av kommuneloven av 1961.

På det særskilte fylkesting i 1963 ble dette ledet av fylkesmann Gustav Sjaastad (1902-1964). Fylkesutvalget skulle ha 11 representanter og disse ble valgt:

 • fra «Fellesliste»: Johan A.Vikan, Martin Mørkved, Lars Kirkeby-Garstad, Knut Aas, Einar Fostad, Knut Schønberg
 • fra Arbeiderpartiet: Olav Stavrum, Johan Støa, Erling Thun, Reidar C.Hansen, Alf Karlsen

Deretter valgte fylkestinget Johan A.Vikan (1912 i Stjørdal- 1997) til fylkesordfører og Martin Mørkved til fylkesvaraordfører.

Olav Benum (1897-1990 i Namsos) ble fylkesordfører i Nord-Trøndelag fra 1. juli 1966 og fungerte ut 1967.

Fylkesutvalget som startet sin virksomhet i januar 1968 hadde denne sammensetning:

 • fra Felleslista: Knut Aas, Petter Vekterli, Paul Ivar Være, Reidar Due, Lars Kirkeby-Garstad, Hans Kirkhus.
 • fra Arbeiderpartiet: Olav Stavrum, Svein Lorentzen, Johnny Stenberg.

Knut Alfred Aas (1918-2010) ble fylkesordfører fra 8.januar 1967 til ut året 1975.

Som medlemmer av fylkesutvalget fra 1976 ble følgende valgt:

 • fra Arbeiderpartiet og SV: Kåre Sjøvold, Svein Lorentzen, Edle Ystmark, Arne Ness, Yngve Øhrbom.
 • fra Senterpartiet; Arne Sndnes, Gunnleif Elden, Gunnar Salberg.
 • fra Kristelig Folkeparti: Kåre Hunnestad.
 • fra Høyre: Helge Leiv Svarva.
 • fra Venstre: Jarle Haugan.

Arne Sandnes (1924–2016) ble valgt til fylkesordfører på fylkestinget i desember 1975.

Kolbjørn Almlid f. 1945 ble valgt til fylkesordfører i 1991. Han satt ut perioden til utgangen av 1995.

Bjarne Håkon Hanssen f 1962 ble valgt til fylkesordfører fra 1996 og fungerte ut 1997.

Merethe Storødegård f.1961 overtok etter Bjarne Håkon Hansen og satt som fylkesordfører ut 2003.

Erik Bartnes f. 1939 var fylkesordfører 2003-2007.

Gunnar Viken f. 1949 var fylkesordfører 2007-2015

Pål Sæther Eiden ble den siste fylkesordfører i Nord-Trøndelag fylke med funksjonstid 2015-2017.

Fra 2018 er begge Trøndelagsfylkene politisk samlet i Trøndelag Fylkeskommune

Kilder

 • Dagfinn Sakshaug. Nord-Trøndelag fylkeskommune. Oversikt for tiden etter andre verdenskrig
 • Wikipedia