WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Funn fra Ladeområdet

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

En prøveutgraving i boplasslag i 1996 mellom middelalderkirken og Lade gård, viser at gårdstunet i hvert fall går tilbake til første halvdel av 600-talle etter Kristi fødsel.

Funn fra Ladeområdet tyder på at det har vært gårdsbosetning der også lenger tilbake, kanskje så tidlig som i brosealderen. På Lade har det vært fine havnemuligheter. Navnet Lade kommer av gammelnorsk Hladir som betyr lade- eller lastested og tyder på at båter har lagt til her for å laste eller losse.


Kilde

  • 1. Nidelva- Trondheims hjerte. Eli Fremstad og Per Gustav Thingstad