WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Fugler i Strindaområdet

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Strinda den gang da
Fugler i Strindaområdet
Fugler i Strinda
Årbok for
Strinda historielag
2008
Sidetall 15
Forfatter Olav Hogstad
Overskrift Fugler i Strindaområdet
for 50-60 år siden og i dag
3 stikkord Fugler
biotoper
Navn

Historien om Fugler i Strindaområdet for 50-60 år siden og i dag, ble beskrevet av Olav Hogstad i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2008.

Artikkelen beskriver endringer i faunaen og forklarer årsaker til endringer i fuglelivet. Fuglelivet beskrives i utvalgte områder som Skipsmodelltanken, Tyholtskogen, leirgruvene ved Strinden Teglverk, Strinda kirke, Bekkevolldalen, allén fra Bromstad til Strinda sykehus, Rotvollskogen, Leangenbukta og Strindamarka. Forfatteren navngir og beskriver leveområder for mer enn 50 fuglearter

Artikkelen er på 15 sider.

16 bilder og 1 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen. Flere fotos i farger !

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]