WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Frostating lagmannsrett 1956

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Frostating lagmannsrett 1956
Avskjedsfest for Justitiarius Jørgen H. Havig i Frostating lagmannsrett i desember 1956.

Gjesteliste bak på bildet (fra mann nærmest kamera og med klokken rundt): Lagmann Christian Blom
Byrettsdommer Kjell Bugge
Sorenskriver Jens Paasche Antonsen Eian
Lagdommer Ottar Sten
Hr.adv. Trygve Gudde
Lagmann Gunnar Brun Nissen
Justitiarius Jørgen Havig
Justitiarius J. M. Jacobsen
Hr. adv. Reid(?)
Lagdommer Jens Fagereng
Byfogd A.B. Aslaksrud
Byfogd Ludvig Fjærli
Byrettsdommer Paul Hjelm-Hansen
Rettsarkivar Birger Kolstad
Sorenskriver Alf Glad
Lagdommer Mats Stensrud
Hr. adv. Olaf Klingenberg
Byskriver Leif Rønning
Politimester Erling Østerberg(?)
Lagdommer Emil Midelfart
Lagdommer Harald Sund
Sorenskriver Karl Martel Monrad Frøseth

Kilder

  • Digitalt Museum