WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Fredrikkefryd

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Fredrikkefryd, også kalt Nygårdsdalen, Jakobslivegen 77, gnr 18/1.

Opprinnelig en parsell av Overvik, fradelt 1803 og solgt til lensmann Ole A. Vold. Eiendommen tilhørte fra 1871 Edvard O. Dalen og fra 1898 Niels Henrik Bugge.

Ole Martin Tanem (6.3.1903 i Klæbu- 1980 i Trondheim) overtok gården i 1933, som da hadde 70 daa dyrket mark.

Etter 2. verdenskrig ble eiendommen utstykket til boligtomter. Deler av gårdsbebyggelsen er bevart.

I 2017 pågår oppføring av nytt bolighus på eiendommen.

Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon
  • 2. Strinda bygdebok bind 1