WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Fredrik Georg Lerche

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Fredrik Georg Lerche

Fredrik Georg Lerche (født 27. mai 1807 på Valløy, død 4. november 1883 i Paris) var en norsk politiker og jurist. Han var sønn av Jacob Lerche som var kongelig forvalter av Vallø saltverk, og Maren Stoltenberg. Lerche var første gang gift med Susanne Fredrikke Døderlein, 2. gang i 1851 med Julie Josephine Molas, født 1823 i departementet Loire et Cher.

Fredrik Georg Lerche var ordfører i Trondheim 1854 og 1858. Han var en forkjemper for opprettelsen av Trondhjems tekniske læreanstalt. I 1858 flyttet Lerche til gården Kvammen i Strinda.

Lerche ble student i 1825 og var en trofast tilhenger av barndomsvennen Henrik Wergeland i studenttiden. At både Lerche og Wergeland var gjengangere i hovedstadens politijournaler er godt kjent blant mange, men Wergelands navn ble ikke journalført før i 1837, altså lenge etter studietiden. Under studietiden var det Lerche som var anfører. I tidsskriftet Samtiden (1908) skilder Halvdan Koht hvorledes "Kameraterne sat sammen og drak om Kveldene og derefter drog ut paa Optøjer og tumultiske Tog i Gatene, hvor de brugte physiske Kræfter mod Politiet". Lommelerke har sannsynligvis sitt navn fra Lerche. Intet studenternavn kommer så ofte igjen i politiets bøker som Lerches. Foruten Wergeland var kameratene til Lerche i all hovedsak juristen Grundt og teologene Bernhoft, Brodtkorp, Holst og Heffermehl.

Etter å ha tatt juridisk embetseksamen i 1830 ble Lerche i 1838 prokurator for Søndre Trondhjems amt med bosted i Trondhjem. Fra 1843 var han overrettsprokurator. Gjennom sitt virke vant han seg stor anseelse blant folket, og under påvirkning av Marcus Thranes agitasjon ble han valgt til stortingsmann for Trondhjem på Stortinget i 1851, hvor han var formann i justiskomiteen. Noe av det første han gjorde, var å skremme opp forsamlingen med "uvøren Debat og hensynsløs Radikalisme". Etter sigende, skal hans fantasi ha løpt så løpsk, at Aasmund Olavsson Vinje spottet ham med at han hadde gjort faktisk opplysninger enstydig med løgn. Lerche kom på Stortinget igjen i 1857 og i 1858. Siden trakk han seg tilbake fra politikken, og flyttet i 1867 til Paris. Det lille norske samfunn ble til slutt så trangt at han brøt ut. Under beleiringen av Paris gjorde han i en alder av 67 år tjeneste som kanonér på vollene.

Kilder

  • Wikipedia


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik