WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Fredrik Christian Collin

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Fredrik Christian Collin
Rittmester Fredrik Christian Collin, ( 28.12 1775 i Trondhjem - 1848 sst), sønn av amtmann og etatsråd Niels Krog Collin (1718–82) og Fennichen Hønne (1740-1788). Gift i nov. 1800 med Vivikke (Viveke) Lucia Wittrup, dtr. av sogneprest til Stjørdalen Lorentz Wittrup og hustru Birgitte Lucia Bull.

Kostkadett på 150 rdl. betaling 29/5 1789. - Reservert fenr.s anc. 4/1 1793. - Kornett à la suite ved Trondhj. drag.regt. 19/12 1794. - Sekondlnt. ved samme regt.s Stjørdalske drag.komp. 13/3 1801. Efter ansøkn. meddelt avskjed 25/1 1805 med 72 rdl. årl. pens.

Omtales senere som rittm. og bankkasserer i Trondhjem. Bosted år 1801: Værnes prestegård. Kasserer i Norges Bank fra 1 mai 1818.

Han var blant stifterne av Klubselskabet Harmonien i 1813.

Kilder

  • Trondheim byarkiv på Flickr
  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1863