WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Frederik Otto Budde

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Oberst Frederik Otto Budde (1666 -1725) var sønn av oberst Frederik Otto Budde- I og Ide Sophie Bildt (formentlig deres yngste barn og f. 1666 eller 1667). Han blev 1709 gift med Anne Sophie Henriksdatter Juul. f. paa Lindbjerg i Jylland 16.5. 1669, datter av Henrik Juul til Lindbjerg og Sophia Høeg. Hun levde som enke 1740. Bror av Vincents Budde.

Frederik Budde blev fænrik ved Marschalcks dragonregiment i Norge 1687 (eller 1688), 1688 løitnant, 1696 kaptein og kompanichef ved samme regiment, som i 1698 blev overtat av oberst F. W. v. Folehersam. 5.10.1710 blev Budde major og chef for Smaalenske kompani av Kruses nationale dragonregiment, 3.7. 1716 oberstløitnant og chef, først for Hadelandske og senere for Vesterlenske kompani av samme regiment.

Høsten 1718 blev der sendt to bataljoner infanteri og en eskadron (fire kompanier) dragoner av Kruses regiment til Trøndelagen for at forsterke hans ældre bror, nedennævnte generalmajor Vincents Budde under hans kamp mot den svenske generalløiant Armfeldt, som hadde gjort indfald nordenfjelds. Budde førte denne dragoneskadron og utmerket sig spesielt 19.11.1718 , da han med et parti paa femti dragoner blev avskaaret, men ved en rask attakke slog sig igjennem med ni mands tap.

Kilde

  • 1. C.O.Munthe. Norsk biografisk leksikon, bind .., side 323