WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Frederik Daniel Timme

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sorenskriver Fredrik Daniel Timmes gravsted
Sorenskriver Frederik Daniel Timme (23.5.1789 i København - 5.8.1861 i Strinda), sønn av renteskriver og landfoged Fridrich Daniel Timme og Anna Smith. Gift i 1828 med Magdalene Kristine Holck, døpt i Trondhjems domkirke 27. januar 1786, død i Strinda i 1860, datter av regimentskvartermester Christian Albrecht Holck og hustru.

Barn:

Fredrik Timme ble utdannet som militær og ble i 1806 løitnant i 2net Trondhjemske regiment, deltok som sådan i krigen i 1806, ble cand. jur. 1812 og gikk av fra militærtjenesten med vartpenger 1818.

Fredrik Daniel Timme ble 24.11.1821 utnevnt til skattefogd i Trondhjem og etterfulgte 3.juli 1826 Ingelbrecht Knudssøn som sorenskriver i Strinda sorenskriverembete. Han ble fradømt dette embede ved høiesterettsdom av 11. mai 1855 for forbrytelse mot krl. kap. 24 paragraf 27 for 2nen gangs ulovlig sportulering, (innkreving av for høye skatter/avgifter).

I sin "Personalhistorie for Trondhjem og Omegn" side 626 forteller Christian Thaulow at Timme utførte en del av koralen ved Carl Johans kroning i 1818 og tiltrakk seg kongens oppmerksomhet ved sin vakre sangstemme og fikk løfte om et bedre embede. Kongen innfridde dette løfte ved å gjøre ham til sorenskriver med forbigåelse av flere eldre ansøkere.

Kilde

  • 1. Arent Olafsen 1944. Våre sorenskrivere 1814-1927.
  • 2. Gravminner i Norge