WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Fra 7-årskrigen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

7-årskrigen varte fra 1563 til 1570.

Høsten 1563 tok svenskene Jämtland. Men lensherren i Trondheim, Evert Bild, tok snart dette området tilbake. Etter nyttår i 1664 rykket svenskene fram under førerskap av franskmannen Claude Collart. Han kom med sine tropper til Steinvikholmen 28. februar 1664. De som ivret mest for forsoning med svenskene var erkebiskop Olav Engelbreksons tilhegere. De sluttet fred med Collart og svor troskap til den svenske konge.

Olav den helliges skrin ble fraktet til Fløan kirke i Stjørdal, Bakke kloster ble revet ned og Helgeseter kloster ble lagt ned. Men allerede i mai samme år var Trøndelag gjenerobret av Erik Munks tropper. I desember kom nye svenske tropper og la seg utenfor Trondheim og ved Steinvikholmen.

Ny svensk erobring av Trondheim kom i 1658 med avtalen i Brømsebro-fredeen, se Da Strinda var svensk. Carl X Gustav av Sverige oppnevnte 7.april 1658 landshøvding Lorentz Creutz til å styre Trondhjems len. Han tok imot lenet 10. mai 1658 av Peder Wibe. Biskop Erik Bredal som også hadde vært sokneprest i Strinda gikk av.

Det siste angrepet kom 9. februar 1570 da svenskene under Klas Freming kom med kanoner og mørsere til Strinda og slo seg ned ved Småbergene der Kristiansten festning senere ble bygd.


Interne lenker