WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Fosser i Holtålen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Vassdragselementer i Holtålen kommune
Tegnforklaring til symbolikk for vassdragselementer

Fosser i Sør-Trøndelag er del av en datasamling utarbeidet av daværende Vassdragsforvalter i Sør-Trøndelag Jan Habberstad i perioden 1986-2010. Habberstad var da ansatt hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Dataene er rimelig representative for Sør-Trøndelag pr 2006.

Dataene er samlet kommunevis, i Excelaark, og det er laget kartoversikter i pdf-format for hver kommune.

Registreringen omfatter fosser, stryk og utbygde fallstrekninger.

Til registreringene er knyttet en foreløpig verdivurdering, der objektenes sjeldenhet, blikkfang,tilstand og storslagenhet er vurdert. Meget høy score gir registreringene Nasjonal verdi, høy score gir Regional verdi.

Elv, type, objektnummer, Navn, Kart nr, Ø-koordinat ,N-koordinat, Evt høyde, verdisetting
Nea, Nåla, foss, 1644-137, Ytternåla, 1621-I, 603010, 6992520, Lokal
Gaula, Holta, foss, 1644-86, Kvennfossan, 1620-I, 608950, 6982000, Lokal
Gaula, Hesja, foss, 1644-47, Brattbekken, 1620-I, 609750, 6969720, Lokal
Gaula, Holta, foss, 1644-89, Kjøvfossan, 1620-I, 612200, 6982210, Lokal
Gaula, Benda, foss, 1644-104, Bendafossen, 1720-IV, 614600, 6968750, Lokal
Gaula, Gaula,foss, 1644-126, Reitan, 1720-IV, 620900, 6965740, Lokal
Gaula, Øgga, foss, 1644-15, Øggafossen, 1620-I, 607420, 6971610,Høyde 20, Nasjonal
Gaula, Hesja, foss ,1644-120, Brattbekken, 1620-I, 609600, 6969750 , Nasjonal
Gaula, Gaula, foss, 1644-5,Eggafossen, 1620-I, 611000, 6975250,Høyde 5.36 , Nasjonal
Gaula, Gaula, foss, 1644-6, Hyttfossen, 1620-I, 612680, 6971760,Høyde 9.96 Nasjonal
Gaula, Gaula, foss, 1644-9, Høyde 5.32, Nasjonal
Gaula, Hesja, foss, 1644-17, Høgvollsbekken, 1620-I, 609780, 6971200 , Regional
Gaula, Hesja, foss, 1644-8, Trøafossen, 1620-I, 611400, 6962120,høyde 4.28, Regional
Gaula, Hesja, foss, 1644-7, Kvernfossen, 1620-I, 611650, 6967280,Høyde 3.43, Regional
Gaula, Holta, foss, 1644-110, Luskamfossen, 1720-IV, 624050, 6977350, Regional
Gaula, Holta, utbygd element, 1644-84, Raubergfossen, 1620-I, 606860, 6981200, Regional
Gaula, Øyungen, stryk, 1644-69, Bogan, 1620-I, 604300, 6967620 , Lokal
Gaula, Litlhesja, stryk, 1644-121, Litlhesja, 1620-II, 609050, 6958350, Lokal
Gaula, Finnsåa, stryk, 1644-53, Finnsåa, 1620-I, 610660, 6963120, Lokal
Gaula, Renåa, stryk, 1644-21, Renåa, 1620-I, 610700, 6974280, Lokal
Gaula, Hesja, stryk, 1644-55, Bjørga, 1620-I, 611060, 6962920 , Lokal
Gaula, Drøya, stryk, 1644-24 ,Drøya, 1620-I, 612400, 6976450, Lokal
Gaula, Rugla, stryk, 1644-3, Stryk i Rugla, 1720-IV, 619850, 6965060, Lokal
Gaula, Gaula, stryk, 1644-125, Reitan, 1720-IV, 621350, 6966050, Lokal
Gaula, Gaula, stryk, 1644-124, Målåseter, 1720-IV, 622450, 6967500 , Lokal
Gaula, Lea, stryk, 1644-79 Lea, 1620-I,605260, 6979450 , Nasjonal
Gaula, Lea, stryk, 1644-144, Lea, 1621-I, 605314, 6979309, Nasjonal
Gaula, Hesja, stryk, 1644-12 Hesja, 1620-I, 610997, 6972929, Nasjonal
Gaula, Holda, stryk, 1644-115, Utrenna, 1720-IV, 621150, 6979550, Nasjonal
Gaula, Hesja, stryk, 1644-59, Storhesja, 1620-II, 607200, 6959050, Regional
Gaula, Øgga, stryk, 1644-16, Øgga, 1620-I, 608750, 6971680 , Regional
Gaula, Gaula, stryk, 1644-26, Grøt, 1620-I, 610357, 6978257, Regional
Gaula, Nordre Tverrdrøya, stryk, 1644-108, Drøya, 1720-IV, 613050, 6976350 , Regional
Gaula, Trælsåa, stryk, 1644-95, Stoet, 1720-IV,618250, 6981140 , Regional
Gaula, Rugla, stryk, 1644-145, Stryk i Rugla, 1720-IV, 619921, 6962639, Nasjonal
Gaula, Gardåa, stryk, 1648-145, Gardåa, 1520-I, 555600, 6973650, Lokal


Kilde

  • 1. Vassdragsforvalter Jan Habberstads registreringer


Interne lenker