WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Fosen Aktie Dampskibselskap

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Fosen Aktie Dampskibsselskap etablert i 1904 ved at Hevne Dampskipselskap og Uttrøndelagens Dampskibsselskaper ble sammensluttet til ett selskap som fikk forannevnte navn.

Det første styret:

  • Havnefogd Hassel (formann)
  • Poståpner A.O. Eidsvaag
  • Adm.. dir. J. Storli

Det nye selskapet overtok dampskipene «Einar Tambarskjelve» og «Rein».

Direktør Johan Garmo ble senere valgt til styrets formann. I 1914 ble han administrerende direktør. Han fratrådte stillingen i begynnelsen av 1940. Selskapets bokholder J. Storli ble hans etterfølger.

Selskapet eide dampskibene: «Yrjar» (H. P. Bachen), «Frøya» (Johan Refsnes),«Hitra» (Gunerius Bernhard Bakken), «Fosen» (11h. Bachen).

Under 2. verdenskrig ble D/S Yrjar senket i Åstfjorden, men ble senere tatt opp. D/S Fosen ble tatt som prise, men ble tilbakelevert selskapet etter krigen. D/S Hemne ble innkjøpt fra Sverige under krigen.

Fosenselskapet trafikerte i 15 forskjellige herreder som ligger i Fosendistriktene.


Kilde

  • 1. O.J.Johansen. Trondhjem-den tusenårige by ved Nidelven. Aktietrykkeriet 1936.
  • 2. Olaus Schmidt. Handelsboka for Trondheim 1946
  • 3. Det norske næringsliv. Fylkesleksikon for Sør-Trøndelag 1949