WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Forsyning og rasjonering

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Rasjoneringskort
Rasjoneringskort under 2. verdenskrig

Virkninger av 1. verdenskrig var sterk prisstigning. Dette førte til uholdbare tilstander for folk med dårlig råd.

Strinda Provianteringsråd ble opprettet i 1915 med furer Even Larsen Loreng som formann. I 1916 kom Ludvig Langlie inn som formann og stod til sin død i 1919. Han ble etterfulgt av nestformannen C. Wulff.

Høsten 1917 ble det opprettet kontorer i Sandgata. Her fikk de handlendee i Strinda tildelt varer. På Buran var det kull- og vedlager. Alminnelig rasjonering ble første gang innført i landet 1. januar 1918 og ble opphevet i april-juni 1919. Til å administrere rasjoneringen opprettet Provianteringsrådet et rasjoneringskontor med lokale i Kjøpmannsgata 24. Provianteringsrådet ga ut sedler pålydende 5- og 10- kroner til nedsetting av priser på mel, brød, sukker, fisk, kjøtt, flesk og andre nødvendige næringsmidler, og videre til sko, klær, petroleum, brensel og til husleie.

Under 2. verdenskrig trådte Forsyningsnemnda i kraft fra 1. september 1939 og rasjonering av sukker og kaffe ble innført. Fra våren 1940 ble utdellt rasjoneringskort på mel og brød. På Gården Persaune ble det etablert lagerplass og omsetningssted for ved, og senere kom Knottfabrikken på Persaune i nabolaget.

I august 1952 ble all rasjonering opphevet.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind.
  • 2. Ottar Hogness. Kolonialkjøpmennenes forening i Trondheim.


Interne lenker