WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Formannskap

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommuner uten parlamentarisk styreform, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer på minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.

Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer ved flertallsvalg, såfremt ikke minst ett av kommunestyrets medlemmer krever at det avholdes forholdsvalg, og vil i de fleste tilfeller være den reelle politiske beslutningsarenaen i kommunene.

Formannskapet skal i henhold til Kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremst ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Det fylkeskommunale svaret på formannskapene kalles fylkesutvalg, og har samme funksjon.


Kilde


Se også


Eksterne lenker