WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Forføyning mot prester 2. verdenskrig

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Mange prester i Den norske kirke la ned sine kirkelige handlinger under 2. verdenskrig i protest mot tyskernes framferd. Biskopene la ned sine embeter 24. februar 1942. I begynnelsen av april samme år fulgte så godt som hele den øvrige prestestand eksemplet.

Tyskernes reaksjon mot dette var å ilegge "sikringsbeslutning", noe som innebar forflytning av prestene vekk fra deres virkested. Beslutningen ble fattet med hjemmel i Lov nr.l av 24.oktober 1942 paragr. 1 om tillegg til midlertidig forordning av 6/10-41 om anvendelse av sikringsforføininger overfor personer som mistenkes for visse overtredelser:

Lov nr,1 av 24/10-42 paragr. 1,

nemlig bestemmelsen om at sikringsforføininger kan anvendes ovenfor personer som med skjellig grunn mistenkes for å ha fremmet eller fremmer folke- eller statsfiendtlige bestemmelser.

En rekke prester ble berørt av dette. 10 ble forvist, 6 ble avsatt og 4 satt i fengsel, blant disse:

  • 21/6 1944 fikk prestene Sigurd Fjær og Hauge, Domkirken Trondheim, melding om

at de var avsatt fra sine embeter "med tap av rett til å utføre kirkelige handlinger i Statskirken. Samtidig fikk klokker Storaas beskjed om at han av departementet var avskjediget fra sin stilling som klokker som klokker og diakon i menigheten.