WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Folkman Freck Schaanning

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Folkmann Freck Schaanning

Sorenskriver Folkmann Freck Schaanning (25.11.1811 i Gjerpen - 22.10.1895 i Trondheim) var sønn av prokurator af Fossum jernværk ved Skien, Peder Christian Schaanning og Anna Katarina Folkmann. Han ble gift 18.5.1846 med Catharina Henriette Knudtzon (30.3.1822 i Trondhjem -14.12.1905), datter av Hans Thomas Knudtzon og Alette Ottosdatter Beyer. Far til Christian Knudtzon Schaanning.

Folkmann Freck Schaanning kom til Trondhjem i 1837 som fullmektig hos stiftamtmann Riis, deretter hos etterfølgeren stiftamtmann Arntzen, til han i 1846 ble prokurator i Fredrikshald. I 1855 ble han assessor i Trondhjems Stiftsoverrett, justituarius i 1859. I 1862 søkte han seg over til Strinda sorenskriverembete, og her satt han til 1889.

Han var redaktør i Adresseavisen 1839–1841.

Folkmann Freck Schaanning var viceordfører i Trondhjem 1863.

Sorenskriver Schaanning var medlem av Harmoniens direksjon første gang i 1842. Han var i 1841-42 medlem av komiteen for revisjon av selskapets lover og har en vesentlig andel i redaksjonen av den reviderte lov. Som presiderende direktør fungerte han fra januar 1860 til oktober 1862 og fra oktober 1868 til juli 1871. Senere var han medlem av valgkollegiet og nedla et interessert arbeid for selskapets økonomiske anliggender.

Kilde

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 2. Arnet Olafsen. Våre sorenskrivere 1814-1927.
  • 3. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963