WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Flyplassen på Heimdalsmyra

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Flyplassen på Heimdalsmyra
Arbeid på flyplassen på Heimdalsmyra
CL 125-5-3 Heimdal før 1981. Kart 1:5000
CL 124-5-1 Heimdal-Torgård-Brøttemsvegen. Kart 1:5000

Flyplassen på Heimdalsmyra ble en av de 7 steder i en landsplan for flyplasser som Stortinget vedtok i 1935. Kort tid etter fulgte bystyret i Trondheim opp med et vedtak om Trondheim landflyplass skulle legges hit.

Det var Peter Christian Asbjørnsen, leder av Statens torvdriftundersøkelser 1864–76, som tok initiativet til en betydelig torvdrift på myrområdene i Tiller. Dette var bakgrunnen for at Trondheim kommune 29.mars 1917 kjøpte 1156 mål av myrområdene for kr 95.000 av grunneiere i området. Men det ble aldri noe av den store torvproduksjonen.

Etter Stortingsvedtaket i 1935 fulgte nye kommunale grunnerverv på myra, og arbeidet satt i gang, dels som nødsarbeid for de mange arbeidsledige. Arbeidet pågikk i sommersesongen de nærmeste årene, og tre rullebaner ble anlagt, to 800-metersbaner i ca 45 graders vinkel, samt med en tredje rullebane på tvers. Til sammen så dette ut som en A fra lufta, med spissen i A`en lengst nord på myra. Arbeidet med flyplassen var ikke ferdig da 2. verdenskrig brøt ut.

Under 2. verdenskrig plasserte tyskerne narrefly på flystripene. I alt var 15-20 falske fly av papp og kryssfiner, tro kopier av ordentlige fly, oppstilt her. landingsstripene ble opplyst hver gang flyalarmen gikk for å narre allierte fly. Før dette var et tysk Heinkel havarert der under landing 1. august 1940. Og i 1941 landet minst 2 tyske jagere der med dårlig resultat.

Etter 2. verdenskrig tok det flere år før myndighetene gikk videre med planene. I krigsårene hadde tyskerne anlagt Lade flyplass, og denne ble senere tatt i bruk til sivil ruteflyging og passasjertrafikk. Den militære flytrafikken bygde videre på det tyskerne hadde etterlatt seg på Værnes flyplass.

I 1952 fikk Hetland Oppmåling oppdrag av Trondheim kommune å utarbeide lengde- og tverrprofiler av myra. Overing Gerhard Bjordal og avd. ing Hans Sørum representerte kommunen og Kjerulf A. Lien (27.10.1920- 22.1.2015) var representant for oppmålingsfirmaet.

Senere dabbet interessen for flyplass på Heimdalsmyra av, men så sent som i 1953 gikk Arbeiderpartiet i Tiller inn for en NATO-flyplass her. En stripe fra Tonstad til Sandmoen var ennå i 1962 båndlagt til flyplassutbygging. På generalplankartet fra 1967 er det vist en rullebane sør i området på Løvåsmyra.


Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980
  • Artikkel i Heimdal historielags skrifter 5 utgitt 2001
  • Professor Sigmund Asmervik. Artikkel i årsskrift 2006 fra Tiller historielag
  • Bilde i Tiller historielags årskrift 2005