WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Fjordgaten 18

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Fjordgata ca 1900
Fjordgata 16-18
Fjordgata 16-22. Foto: Jan Habberstad 2014

I 1777 sto Joachim Schwartz's brygge med tilbygning og hage der,og i 1830 tilhørte bryggen grosserer Determeyer. 2/9 1857 kjøpte kjøpmann Helmer Lundgreen eiendommen. Etter brannen i 1857 og 1866 oppførte han nye brygger på tomten. 15/1 1896 solgte Lundgreens og enkes dødsbo eiendommen til grosserer Hans Jørgen Larsen, og 2/1 1908 ble den overdratt til A / S Jacob Larsen for kr. 65.000. 2/l 1918 kjøpte firmaet A/S Hagerup Paulsen bryggen for kr. 240.000, og firmaets likvidasjons-styre solgte den til Albert E. Olsen A/S 25/8 1920 for kr. 235.000. 10/8 1928 overdro dette firmas likvidasjonsstyre eiendommen til Albert E. Olsen Eftf for kr. 105.000. 11 /4 1857 nedbrente bryggen, og likeså ble den igjen totalskadd ved brann 19/3 1866. 13/12 1915 ble den siste bryggen på tomten lettere skadet, og 19/7 1936 ble den totalskadet. Skadetaksten var 135.500. Nå (1964) står et enetasjers lagerskur på tomten.

Nye boligenheter har siden ca 2010 tilhold her.


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964


Eksterne lenker