WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Fjordbunnen blir tørt land

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Det var opptil 1500 meter istykkelse over Trondheimsområdet på det meste. Etter at isen begynte å forsvinne, avtok presset på jordskorpa og landet begynte å heve seg. Samtidig steg også havet fordi det ble tilført mye smeltevann. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan strandforskyvningen har skjedd.

Strandforskyvning etter isavsmeltingen

De høyeste sporene etter havnivået under isavsmeltingen kalles den marine grense. Figur B under viser hvor den marine grense gikk i Skandinavia.


Illustrasjon ved B.Svendgård


Likehevingslinjer (isobaser) kan trekkes gjennom steder med lik landhevning. Slike linjer har i Trondheimsområdet nordøstlig retning og går omtrent parallellt med kystlinja.
Figur C nedenfor viser dette.


Illustrasjon ved B.Svendgård

Legger man et profil vinkelrett på isobasene, kan strandlinjeformasjonene føres inn på et diagram. I diagrammet blir de eldste strandlinjene liggende høyest og har størst helning.
Figur D nedenfor viser dette.


Illustrasjon ved B.Svendgård

Med et havnivå på 170-175 meter var Estenstadmarka en stor øy. De blå feltene på figur A nedenfor viser hva som var fjordbunn før isavsmeltningen begynte for 11 500 år siden. Strindfjorden nådd inn til Jonsvatnet og inn i Klæbu.

Figur B viser situasjonen for 9600 år siden og da dukket Tyholt og Kuhaugen opp av havet. Havet sto da 120 meter høyere enn i dag.

Figur C viser at for 8300 år siden sto havet 60 meter høyere enn i dag, Moholt er kommet fram, og til slutt viser figur D. situasjonen for 3600 år siden.


Illustrasjon ved B.SvendgårdKilde

  • 1. Trondheim kommune løsmassekart. Målestokk 1: 50.000. Utarbeidet av A. Reite, H.Sveian og E. Erichsen. NGU 1999
  • 2. NGU Gråsteinen 5. Trondheim fra istid til nåtid-landskapshistorie og løsmasser. Reite, Sveian og Erichsen.


Eksterne lenker