WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Fjellsetra

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Opprinnelige Fjellseter
Foto: Minnebok om Trondhjem 1955
Opprinnelig lå det på 1700-tallet en seter her som skiftet eier flere ganger utover i århundret. Kampervoll var det egentlige navnet på stedet. Opprinnelsen til dette navnet er ukjent. Den kan være avledet av navnet til en av eierne, Johan Kathenkamp eller kanskje er det mer nærliggende å tenke på «vollen under Kampen» hvor kampen da er Lille Gråkallen.

Mot slutten av 1800-årene ble stedet populært som turmål for skiløpere, og Trondhjems Skiklub brukte det som møtested. Denne perioden var også sanatorienes glansperiode, og i 1899 ble Fjeldsæter Sanatorium for tuberkuløse åpnet her. Den rene høyfjellslufta (stedet ligger 350 m.o.h.) skulle ha en helbredende virkning på det som noen tiår senere skulle bli en stor folkesykdom. Ved siden av selve sanatoriet ble det reist en bygning som fikk navnet Sporten, og her kunne turgåerne få forfriskninger.

I 1912 ble sanatoriet gjort om til hotell, og stedet ble svært populært. Notabiliteter fra utenlandske fyrstehus var gjester her og vinters tid var det mulighet til kjøretur med rein og pulk i omegnen. Hovedbygningen brant ned i 1917, men Sporten stod igjen og ble drevet videre som hotell og restaurant. I 1946 ble også denne bygningen flammenes rov. Tomtene etter bygningene har siden vært brukt som parkeringsplass, og det har vel aldri vært seriøse planer for en gjenreisning av bygningsmassen.

Kart over Fjellsætra


Kilde

  • 1. Arbeiderbevegelsens Historielag i Trondheim. Årbok 2005
  • 2. Gaute Myhre. Et Soria Moria på Fjellseter. Årbok Byåsen historielag 2014.